MOVABLE HOUSE – DOM WSPÓLCZESNEGO NOMADA

 

Jesteś architektem lub projektantem? Interesujesz się designem i lubisz wyzwania? Świetnie się składa! Wracamy z nową edycją konkursu dla młodych architektów i projektantów.

Temat tegorocznej edycji: „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada”

Dom, który podąża za tobą… Czy to możliwe?
Zacznij kreatywną przygodę projektując dom dla współczesnego Nomada…
Dom, który praktycznie zabierzesz wszędzie! Tam gdzie pracujesz i tam gdzie wypoczywasz! Dom z unoszonym dachem, albo z tarasem na dachu!

Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada”. Może to być adaptacja istniejącego pojazdu na jeżdżący dom albo zbudowanie go od podstaw z wykorzystaniem oferowanych przez firmy motoryzacyjne podwozi do zabudowy. Musi to być jednak indywidualna przestrzeń mieszkalna gotowa do zamieszkania od zaraz.

Celem konkursu jest zainspirowanie do potraktowania światła jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz zainteresowanie technologią LED, i jej możliwościami w zakresie tworzenia opraw i systemów oświetleniowych. Liczymy bardzo na kreatywność i różnorodność pomysłów.

Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z organizatorem 30-tych Międzynarodowych Targów Światło oraz śląskim środowiskiem architektów.

Sponsorem Konkursu jest firma Kanlux.

 

Zgłoszenia na Konkurs przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu usługi WeTransfer. Projekty należy przesyłać na adres e-mail Sekretarza Konkursu: elzbieta.dajer@agencjasoma.pl w terminie do 31.01.2023 roku
Karta zgłoszenia i regulamin do pobrania poniżej.

REGULAMIN               KARTA ZGŁOSZENIA

Zapraszamy do udziału!

 

 

Poprzednia edycja konkursu

 

LOFT WCZORAJ I DZIŚ

 

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano trzy równorzędne Wyróżnienia oraz I, II i III Nagrodę.

 

WYRÓŻNIENIA

 

Wyróżnienie –  godło 180100

Praca zespołowa autorstwa Magdaleny Kalety i Barbary Winkler – studentek 3 roku architektury na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Loft pierwotnie był przestrzenią adaptowaną przez artystów z nowojorskiej dzielnicy Soho, którzy w opuszczonych pomieszczeniach przemysłowych tworzyli swoje pracownie. Światło w połączeniu ze szkłem jest zatem najważniejszą składową tego projektu. Neutralna kolorystyka wnętrza czyni je doskonałą bazą dla aranżacji wystaw, a ponadto przybiera funkcję płótna, po którym maluje światło. Dzięki temu cały charakter przestrzeni jest tworzony właśnie przy pomocy światła. Praca otrzymała wyróżnienie za prawidłowe rozwiązanie poprzemysłowego loftu.

 

Wyróżnienie – godło 132613

Autorkami pracy są: Magdalena Draheim, Zuzanna Gowin oraz Martyna Sokolnicka – studentki studiów II stopnia na kierunku Architektura w języku angielskim na Politechnice Gdańskiej.

Praca otrzymała wyróżnienie za nowoczesne w wyrazie ukształtowanie poprzemysłowych wnętrz.

 

 

Wyróżnienie –  godło 150492

Praca zespołowa, której autorami są: Athirah Binti Azhar, Karolina Bobrowska oraz Ilkin Huseynov. Autorzy projektu studiują na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Praca otrzymała wyróżnienie za projekt pokazujący gamę współczesnych środków kształtowania adaptacji przemysłowej architektury do nowych funkcji.

 

 

NAGRODY

 

III Nagroda – godło 240217

Autorzy projektu Arca Luminis („Pudełko światła”), Bruno Pereira i Estrela Salgado, są narodowości portugalskiej, oboje mają 22 lata. Studenci Uniwersytetu Minho w Portugalii na kierunku Architektura. W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus, studiują na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Praca otrzymała III nagrodę za interesującą, dobrze pokazaną propozycję przestrzenną adaptacji przestrzeni poprzemysłowej.

 

II  Nagroda – praca nr 6/ godło 448218

Projekt zespołowy, którego autorami są: Chizaram Izunobi oraz Szymon Mańkowski – studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Praca otrzymała II nagrodę za eleganckie rozwiązanie poprzemysłowego

loftu utrzymane w powściągliwej, minimalistycznej estetyce.

 

 

I   Nagroda – godło 040112

Autorkami pracy są: Katarzyna Kędziorczyk, Klaudia Rduch, Nicole Kossowska -studentki Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Praca otrzymała I nagrodę za trafny wybór tematu projektowego i ciekawe rozwiązanie adaptacji dawnej wieży wodnej na nową funkcję.

 

 

 

Oficjalne ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród odbyło się podczas 29. Międzynarodowych Targów Światło, 27 stycznia.

 

 

 

Zadaniem konkursowym było opracowanie projektu loftu z zaproponowaniem funkcjonalnych rozwiązań aranżacyjnych o innowacyjnym charakterze, z uwzględnieniem aktualnych trendów i w zgodzie z zasadami sztuki architektonicznej. Istotną rolę w projekcie ma odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego jak i naturalnego i sztucznego na charakter i przestrzeń loftu, na wytworzenie w nim stylu lub klimatu loftowego.

Podziękowania

 

Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom. Dziękujemy Sponsorowi, firmie Kanlux, jak również partnerom branżowym i partnerom medialnym. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Regulamin i karta zgłoszenia

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z Agencją SOMA – organizatorem Międzynarodowych Targów Światło oraz śląskimi pracowniami: Goczołowie Architekci Studio Autorskie i Pracownią OVO Grąbczewscy Architekci.

 

SPONSOR KONKURSU

W nadchodzącej edycji, Sponsorem Konkursu jest firma KANLUX.

PATRONAT

Patronat branżowy nad konkursem sprawuje Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziała Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Instytut architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Patronat medialny objęły portale: InfoArchitekta.pl, architekturaibiznes.pl oraz Sztuka Architektury.

 

JURY

Wybór laureatów spoczywa w rękach Sądu Konkursowego. W jego skład wchodzili przez lata znani i cenieni architekci i projektanci oraz specjaliści z zakresu oświetlenia.

W obradach Sądu Konkursowego wzięli udział:

  • prof. Wojciech Wybieralski – Wydział Wzornictwa ASP Warszawa
  • arch. Beata Goczoł – Goczołowie Studio Autorskie
  • arch. Oskar Grąbczewski – OVO Grąbczewscy Architekci
  • art. plastyk Sonia Szlencka – Stecura – Stoostudio Sonia Szlencka Stecura

oraz w roli eksperta ds. oświetlenia:

  • Marek Orłowski – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego

POPRZEDNIE EDYCJE

Przeprowadzono już sześć edycji konkursu. Każda z nich odbywała się z innym motywem tematycznym. Łącznie wszystkie edycje zgromadziły blisko 150 uczestników.

I edycja - Rytm Światła

Pierwsza edycja konkursu została ogłoszona w 2013 roku. Temat: Rytm ŚWIATŁA a sposób formowania przestrzeni mieszkalnych rozstrzygnięta. Komisja Konkursowa z 14 nadesłanych prac wyłoniła laureatów, przyznając Nagrodę Główną, dwie II nagrody oraz dwa wyróżnienia. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia nagród  odbyła się 12 marca podczas Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2013 w ramach Konferencji Architektura-Światło-Przestrzeń.

Celem konkursu jest analiza wpływu światła naturalnego i sztucznego na życie człowieka, a następnie jego odzwierciedlenie w kształtowaniu różnych form zabudowy mieszkaniowej.

Laureaci.

I nagrodę przyznano pracy, której autorem jest Pan Marcin Szewczyk. Praca zauważyła bardzo konkretny problem skierowanych na południe ślepych ścian szczytowych w istniejących blokach mieszkalnych, realizowanych w technologii wielkopłytowej i zaproponowała bardzo zręczne rozwiązanie polegające na dobudowaniu do tych ścian, w najlepiej doświetlonej części budynku ponadstandardowych mieszkań stanowiących uatrakcyjnienie całego budynku. Pomysł został prosto i konsekwentnie rozwiązany oraz bardzo dobrze pokazany. Mimo pewnych wątpliwości, związanych np. z dobudowaniem do istniejącego budynku windy samochodowej umożliwiającej wjazd na każde piętro dobudowy, praca najlepiej ze wszystkich połączyła nowatorstwo i oryginalność wizji z realizmem obserwacji i przekonywującym warsztatem architektonicznym.

II nagrodę ex aequo otrzymała praca Pani Karoliny Bartnickiej za pomysł ruchomej, perforowanej obudowy modernistycznego, szklanego modułu zabudowy jednorodzinnej pozwalającej na regulację natężenia i charakteru światła i stwarzającej ciekawą przestrzeń pośrednią pomiędzy domem a jego zewnętrzem. Praca jest przejrzysta, prosta i mimo braku detali rozwiązania mogłaby być podstawą do dalszego rozwinięcia i urealnienia. Na uwagę zasługuje udane wpisanie skromnej formy obiektu w krajobraz.

II nagrodę ex aequo otrzymała praca zespołowa autorstwa PAni Magdaleny Jakubiuk oraz Pana Remigiusza Miszczaka, która jest ideowym projektem nowego typu zabudowy wielorodzinnej. Praca zawiera szereg ciekawych przemyśleń dotyczących braku właściwego naświetlenia w istniejących przykładach zabudowy wielorodzinnej i prezentuje koncepcyjny model budynku składającego się z ruchomych modułów mieszkalnych zmieniających swoje położenie w zależności od ruchu słońca i potrzeb mieszkańców – rytm światła wpływa tu bezpośrednio na architektoniczny kształt budynku. Jako jedna z nielicznych praca analizuje też światło sztuczne jako element kształtujący zarówno wnętrze jak i zewnętrze budynku w nocy.

II edycja - Rytm Światła a sposób kreowania wnętrz

Konkurs towarzyszył Konferencji Architektura-Światło-Przestrzeń, która odbyła się w ramach XXII Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2014.

Zadaniem Uczestników było przedstawienie koncepcji wnętrza mieszkalnego, użyteczności publicznej lub obiektu usługowego, rozrywki, wypoczynku i rekreacji, w którego kształtowaniu znaczącą rolę odgrywa światło naturalne lub sztuczne.

Laureaci.

I nagrodę ex aequo otrzymała praca autorstwa Pani Halszki Barełkowskiej za udaną próbę znalezienia elementu przestrzennego, który zastosowany w architekturze, wnętrzach lub scenografii zapewni interesującą grę światła dziennego lub sztucznego. Praca ujęła jury, gdyż podając bardzo proste rozwiązanie możliwe do realizacji „od ręki” uzyskała jednocześnie bardzo poetycki i możliwy do różnorodnej interpretacji efekt.

I nagrodę ex aequo otrzymała praca zespołowa Pana Tomasza Klimka oraz Anny Jaszkaniec za wskazanie realnego problemu – nierównomiernego rozkładu oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i nowatorski pomysł na jego rozwiązanie, który przy całym swoim pragmatyzmie otwiera również całkowicie nowe, również estetycznie, możliwości architektonicznego kształtowania wnętrz.

II nagrody nie przyznano.

III nagrodę otrzymała praca zespołowa autorstwa Pana Przemysława Nowaka i Lecha Moczulskiego za kompleksowy pomysł systemu oświetlenia sztucznego będącego wiernym przeniesieniem do odciętych od otoczenia pomieszczeń światła naturalnego.

III edycja - Rytm Światła a sposób kreowania wnętrz komercyjnych

Zadaniem Uczestników było przedstawienie koncepcji komercyjnego wnętrza wielko lub małogabarytowego ( wnętrza obiektu handlowego i usługowego, rozrywki, kultury, wypoczynku i rekreacji ) w którego kształtowaniu dużą rolę odgrywać miało światło naturalne lub sztuczne.

Konkurs została przeprowadzony w dwóch kategoriach: Profesjonaliści oraz Nieprofesjonaliści.

Profesjonaliści – Uczestnicy Konkursu po wyższych studiach architektonicznych lub wzornictwie przemysłowym. Jeśli w zespole jest co najmniej jedna osoba po wyższych studiach architektonicznych lub wzornictwie przemysłowym to zespół należy do kategorii Profesjonaliści.

Nieprofesjonaliści – Uczestnicy Konkursu nie będący architektami lub projektantami po wyższych studiach wzornictwa przemysłowego.

Laureaci.

W wyniku głosowania, jury przyznało jednogłośnie  Nagrodę i dwa równorzędne Wyróżnienia.

Nagrodę przyznano za niezwykle prosty pomysł umożliwiający uzyskanie nieskończenie wielu możliwości graficznych miękkiego oświetlenia. Oświetlenie kreowane jest  poprzez dotyk i manualną regulację odległości źródła światła od materiału przepuszczającego światło. Przedstawiony pomysł umożliwia dowolne kształtowanie osłony, natężenia światła i ilości miejsc w osłonie przez które światło się sączy. Na uwagę zasługuje adekwatne do pomysłu przedstawienie graficzne pracy.

Wyróżnienie równorzędne (kategoria Profesjonaliści)

Wyróżnienie przyznano za konkretne rozwiązanie kubaturowe obrazujące działanie światła naturalnego i wody oraz jego efekt w postaci doświetlenia wnętrza obiektu poprzez płaszczyznę wody. Na uwagę zasługuje klarowność i prostota rozwiązania – zderzenia zamkniętej kubatury obiektu i prześwietlonej kubatury wody włożonej do wnętrza obiektu w celu jego ciekawego doświetlenia.

Wyróżnienie równorzędne (kategoria Nieprofesjonaliści)

Wyróżnienie przyznano za realny i ciekawy pomysł oprawy świetlnej do klubu muzycznego wykorzystującej efekt odbicia światła , sterowany ręcznie lub automatycznie.

IV edycja - Rytm Światła - Hotel w Krajobrazie

Ta edycja konkursu postawiła przed uczestnikami zadanie zaprezentowania projektu z wymyślonym przez siebie obiektem hotelowym oraz detalu wewnątrz lub na zewnątrz hotelu, w którym oświetlenie odgrywać będzie główną rolę przy jego kształtowaniu.

Ważnym elementem było wpisanie obiektu w krajobraz np. góry, jezioro, morze, las, rzeka i wykorzystanie  w tym celu światła sztucznego zarówno w kreowaniu przestrzeni zewnętrznej hotelu jak i wokół obiektu.

Laureaci.

I Nagrodę przyznano za bardzo wrażliwy, kontekstualny i ekologiczny projekt niecodziennego obiektu – hotelu dla pasjonatów obserwacji ornitologicznych. Projekt analizuje w całościowy sposób zagadnienia światła naturalnego i sztucznego w krajobrazie. Obok trafnie wymyślonych detali oświetlenia harmonizujących z całością budynku jury bardzo wysoko oceniło ochronę naturalnego krajobrazu przed nadmiernym światłem sztucznym. Praca pokazuje ,że w XXI wieku można z powodzeniem stosować tradycyjne techniki budowlane i materiały uzyskując na wskroś nowoczesną architekturę wpasowaną w otoczenie. Praca autorstwa Sonii Dobois.

II Nagrodę przyznano za niezwykle prosty i efektowny pomysł budynku wpisanego w górskie zbocze. Świetny warsztat projektowy i graficzny pozwolił autorom pracy zbliżyć architekturę do sztuki. Budynek wraz ze swoim oświetleniem stanowi jednoznaczny, czysty graficzny znak, co budzi skojarzenia z najciekawszymi dziełami land-artu. Praca zespołowa w składzie: Tomasz Ploch, Tomasz Jakubowski, Jakub Pierzchała.

III Nagrodę przyznano za stworzenie bardzo oryginalnej i pięknej formy hotelu w krajobrazie, zainspirowanej formami biologicznymi. Projekt jest spójny i całościowy – od ogólnej idei aż do detalu przeprowadzony konsekwentnie i bardzo dobrze zaprezentowany. We wrażliwy sposób przedstawiono relację wnętrza i zewnętrza. Zarówno światło dzienne wpadające do budynku, jak i światło sztuczne wydostające się z budynku na zewnątrz jest użyte do niezwykłej kreacji architektonicznej. Autorami prac są Emilia Cieśla i Robert Gruszewski.

V edycja - Rytm Światła - Miejsce dla sztuki w kulturach świata

Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu z wymyślonym przez siebie „miejscem dla sztuki” w którym oświetlenie odgrywać będzie główną rolę przy jego kształtowaniu.

Ważnym elementem jest osadzenie „miejsca dla sztuki” w konkretnym kontekście kulturowym, który to kontekst będzie miał wyraźny wpływ na filozofię procesu tworzenia i produkt końcowy

Laureaci.

I Nagrodę przyznano za oryginalny pomysł przełożenia dzieła literackiego – powieści Stanisława Lema „Solaris” na obiekt architektoniczny – pawilon wystawienniczy . Wszystko w tym pomyśle jest spójne – inspiracja, funkcja, forma. Najważniejsze jednak jest to, że w wyniku opracowania idei powstała piękna, intrygująca architektura, w której funkcjonowaniu i odbiorze światło naturalne i sztuczne gra bardzo dużą rolę. Autorką pracy jest Aleksandra Dzienniak.

II Nagrodę przyznano za pomysłowe i twórcze nawiązanie do śląskiej tradycji. Autorka pracy, Zuzanna Motus udowadnia, że nawet bardzo tradycyjny materiał, którym jest cegła, może posłużyć do wykreowania nowoczesnego i pełnego świetlnych atrakcji miejsca. Nowa tożsamość starej cegielni jest przykładem, jak można podchodzić do istniejących przestrzeni poprzemysłowych.

III Nagrodę przyznano za prosty ale efektowny pomysł wykorzystania sztucznego i naturalnego światła do wykreowania mobilnej galerii sztuki. Przez zastosowanie szkła weneckiego autorzy osiągnęli zmienność formy i jej oddziaływania w dzień oraz w nocy. Propozycja jest elegancka i bardzo dobrze wpisuje się w pokazany kontekst. Autorką pracy jest Teresa Dąbrowska,

Jury przyznało Nagrodę Specjalną za wyjątkowe użycie światła naturalnego i sztucznego w budynku i w otoczeniu Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Światło i cień są wykorzystywane do tworzenia niezwykłej, pełnej zadumy i nostalgii atmosfery miejsca, ale również we wręcz iluzjonistyczny sposób współtworzą ekspozycję zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynku. Projekt i realizacją pokazują wielką wrażliwość autorów i ich wirtuozerię w posługiwaniu się światłem. Autorami projektu są: Łukasz Marjański, Bartosz Haduch, Magdalena Poprawka.

VI edycja - Rytm Światła - Nowe życie w starej ramie

Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie „nowego życia w starej ramie”, czyli stworzenie projektu z wymyślonymi nowymi elementami w starych strukturach architektoniczno-przestrzennych. Konkurs zakłada  przedstawienie detalu architektonicznego lub szczegółu designerskiego, w którego kreowaniu kluczową rolę odgrywa ciekawy sposób wykorzystania oświetlenia.

Laureaci.

I Nagrodę przyznano za bardzo prosty, ale zarazem wyrafinowany i ciekawy pomysł wyeksponowania starego bunkra poprzez zastosowanie swoistego rodzaju szklanej osłony w której dużą rolę odgrywa światło wydobywające się z ziemi. Świetny efekt zarówno w dzień poprzez zderzenie malowniczej formy bunkra z prostokreślnym kubikiem szkła jak i jeszcze bardziej po zmierzchu poprzez umieszczenie rzeźbiarskiego w formie bunkra w szklano – świetlistej osłonie. Praca w której powściągliwość użytych środków projektowych ma niebagatelny wpływ na wyraz architektoniczny całości. Znakomity sposób prezentacji adekwatny do klarowności pomysłu projektowego. Autor – Michał Szymaszek.

II Nagrodę przyznano za podjęcie tematu ekspozycji świetlnej obiektów z lat 70, 80-tych, które w dużych aglomeracjach miejskich tworzą zazwyczaj szary, nieciekawy pejzaż architektoniczny miasta. Skromny, a zarazem konsekwentnie przeprowadzony, linearny pomysł oświetlenia wysokiego budynku w sposób dyskretny podkreślający jego wyraz architektoniczny może z powodzeniem być przykładem eksponowania architektury miejskiej poprzez światło w miastach w których architektura z tamtych lat jest czasami całkowicie zapomniana.

Autorami pracy są : Karolina Pawlaczyk i Stanisław Bednarek.

III Nagrodę przyznano za udaną próbę dyskretnego wpisania światła w krajobraz i uzyskanie w ten sposób kompozycji złożonej ze światła, roślinności i wody. Jury doceniło całościowy efekt uzyskania klimatu pewnego rodzaju wyciszenia i relaksu za pomocą właściwego użycia odpowiedniego rodzaju światła adekwatnego do miejsca przeznaczenia. Autorkami prac są: Barbara Zięba oraz Anita Wrzeszcz.

 

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Instytut Adama Mickiewicza.

VII edycja - Rytm Światła - dom marzeń

Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie wizji miejsca, które daje nam poczucie bezpieczeństwa, schronienia, jest oazą spokoju i wytchnienia? Podziel się z nami swoją inwencją i unikalnym spojrzeniem na ten temat.

Aby wziąć udział w konkursie Rytm ŚWIATŁA – dom marzeń, należy zaprojektować kreatywną, nieszablonową wizję domu, która wyrazi Twój niepowtarzalny styl, indywidualizm. Czy będzie to dom usytuowany w ciekawym krajobrazie : zawieszony na skale, nad brzegiem morza czy jeziora, może na wodzie albo pod ziemią, czy może dom o niebanalnej formie i charakterze, w nowoczesnej technologii? To zależy wyłącznie od wyobraźni, kreatywności autora projektu.

 

Poniżej prezentujemy prace uczestników zakwalifikowane do finału – oznaczenie wg podanego nr godła:

– praca nr 066600
– praca nr 000007
– praca nr 414895
– praca nr 191919
– praca nr 120294
– praca nr 960107
– praca nr 171171
– praca nr 235789

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów miało miejsce 14 marca, podczas XXVII Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO.

   

Poniżej prezentujemy prace Wyróżnione i Nagrodzone. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

WYRÓŻNIENIE – praca nr 4 ( 000007 )
WYRÓŻNIENIE – praca nr 11 ( 171171 )
WYRÓŻNIENIE – praca nr 12 ( 235789 )

I NAGRODA – praca nr 9 ( 120294 )
II NAGRODA – praca nr 5 ( 414895 )
III NAGRODA – praca nr 2 ( 066600 )

 

WYRÓŻNIENIE – praca nr 4 ( 000007 )

Wyróżnienie przyznano za przedstawienie pomysłu domu na drzewie w nowoczesnej formie wyrazu. Jury doceniło formę domu zawieszonego pomiędzy drzewami, ale wątpliwości budzi sposób zamocowania elementów konstrukcji domu do pobliskich drzew. Jury podkreśliło wysoki poziom prezentacji graficznej projektu.

WYRÓŻNIENIE – praca nr 11 ( 171171 )

Wyróżnienie przyznano za przedstawienie pomysłu domu marzeń usytuowanego w tkance miejskiej z wykorzystaniem już istniejących budynków w tym przypadku zaprojektowanego na dachu. W przeciwieństwie do innych domów marzeń zlokalizowanych w plenerze ( w lesie, na wodzie ) ten dom wykorzystuje płaski dach już istniejącego domu w przestrzeni miejskiej w której grunty pod zabudowę osiągają wysokie ceny wobec czego często budynki pną się w górę. Jury doceniło prostotę formy zaprojektowanej nadbudowy.

WYRÓŻNIENIE  – praca nr 12 ( 235789 )

Wyróżnienie przyznano za przedstawienie pomysłu domu marzeń usytuowanego w tkance miejskiej z wykorzystaniem już istniejących budynków w tym przypadku zaprojektowanego w luce pomiędzy budynkami w formie plomby.  W przeciwieństwie do innych domów marzeń zlokalizowanych w plenerze ( w lesie, na wodzie ) ten dom wykorzystuje wąską przestrzeń w cennej przestrzeni miejskiej i przeznaczony jest dla wielbicieli przestrzeni miejskich.

III NAGRODA – praca nr 2 ( 066600 )

Nagrodę przyznano za ciekawe, indywidualne przedstawienie swojego domu marzeń do którego stworzenia nie są potrzebne konkretne materiały budowlane, a jedynie projekcja filmu złożonego z naszych wspomnień, uczuć, relacji z innymi ludźmi, wyobrażeniami i planami na przyszłość. W zależności od tego w jakim miejscu zdecydujemy się oglądać nasz film w tym miejscu jest nasz dom…W tym domu o jakim marzy autor  nie ma w zasadzie żadnych mebli, jest jedynie krzesełko, aby wygodnie usiąść oglądając projekcję naszego domu marzeń  Jury doceniło specyficzne podejście do marzenia o domu, który nie jest ujęty w przestrzeni zbudowanej z konkretnej materii , ale ukazuje jego niematerialną stronę.

II NAGRODA – praca nr 5 ( 414895 )

Nagrodę przyznano za stworzenie ciekawego domu na wodzie i użycie właściwej formy przypominającej ponton dla lokalizacji domu w przestrzeni wodnej. Całość kompozycji domu z wewnętrznym, zielonym atrium szczególnie interesująco przedstawia się nocą kiedy ściany domu świecą, a dom wygląda jak rozświetlona, duża, pływająca kropla. Dom, który w rzeczywistości jest usytuowany na wodzie ma atrium, w którym wydaje się, że jesteśmy na lądzie , bo  rosną w nim drzewa. Więc dom jest w pewnym sensie dwoisty w swojej lokalizacji ( zarazem na wodzie , a w atrium jakby na wyspie ). Ciekawy dom dla miłośnika wody wykorzystujący zarówno atuty wody jak i lądu.

I NAGRODA – praca nr 9 ( 120294 )

Nagrodę przyznano za świetnie wpisany w krajobraz dom , którego forma wywodzi się z tradycyjnej formy brdy, ale w bardzo nowoczesnym wydaniu. Dom jest elegancki i wyrafinowany w swoim wyrazie, a zarazem swoją formą i materiałem wpisuje się w leśny plener. Ponieważ dom jest w dużej mierze przeszklony dużą rolę w jego kreowaniu odgrywa światło co powoduje, że forma domu jest czytelna zarówno w dzień jak i w nocy.

Jury doceniło sposób przedstawienia graficznego pracy w którym użyto adekwatnych środków wyrazu i zarazem powściągliwość użytych środków projektowych ma niebagatelny wpływ na wyraz architektoniczny całości. Znakomity sposób prezentacji adekwatny do klarowności pomysłu projektowego

 

 

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Instytut Adama Mickiewicza.

VIII edycja - Rytm Światła - dom zgodny z ideami Bauhausu

Uczestnicy tego konkursu mieli za zadanie przygotować projekt, który będzie spełniał 3 podstawowe kryteria tj. funkcjonalność, prostota i seryjność.

Celem rywalizacji było przedstawienie detalu architektonicznego lub szczegółu designerskiego, w którego kreowaniu kluczową rolę odgrywa ciekawy sposób oświetlenia światłem sztucznym lub światłem sztucznym i naturalnym.

Sponsorem konkursu była marka Kanlux, która jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora oświetleniowego, a patronat honorowy nad konkursem sprawował Instytut Adama Mickiewicza oraz Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nagrody i Wyróżnienia

Pierwszą nagrodę zdobył Artur Gała za dom składający się z modułu łatwego do transportu, który jednocześnie generuje wiele możliwości jego wykorzystania i usytuowania.

Izabela Slarzyńska zajęła drugie miejsce za dom oparty na modułowości, ale w tym przypadku dużym plusem było również opracowanie układu urbanistycznego tworzącego zespół zabudowy, oba elementy powstały w duchu szkoły Woltera Gropiusa.

Anna Kolator również otrzymała drugie miejsce za dom propagujący idee Bauhausu, a trzecia nagroda przypadła Natalii Fierce. W konkursie wyróżniono również prace Adrianny Kamińskiej i Anny Szefer

 

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas XXVIII Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO, w dniu 6 lutego 2020 r. w Warszawie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Instytut Adama Mickiewicza.

IX edycja - Graj w zielone

Poznajmy laureatów nagród i wyróżnień minionej edycji konkursu.

Jury konkursu postanowiło wyłonić trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia. Nagrodzono prace, które w nieoczywisty sposób podeszły do tematu zieleni we wnętrzu. Projekty uwzględniają kreatywne połączenie oświetlenia i roślinności, kładą nacisk na ekologię i wprowadzenie zieleni do mieszkań.

Poznajmy zatem laureatów!

WYRÓŻNIENIA

 

Jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia.

WYRÓŻNIENIE – praca oznaczona godłem 120294

Autorką pracy jest Anna Jankowska, absolwentka Politechniki Białostockiej.

Wyróżnienie przyznano za ciekawe i intrygujące stworzenie przestrzeni budynku biblioteki uniwersyteckiej wykorzystującej formy roślinne przetworzone w elementy konstrukcji architektonicznej jak i wykorzystanie żywej zieleni zarówno w kreowaniu wnętrza jak i zewnętrza budynku.

WYRÓŻNIENIE – praca z numerem godła 749386

Autorem pracy jest Artur Gała, student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Wyróżnienie przyznano za ciekawy pomysł stworzenia „ Interkontynentalnego domu organicznego „ w którym poszczególne funkcje wnętrza domu są kreowane wokół okrągłych przestrzeni przeznaczonych dla roślinności z różnych kontynentów. Na uwagę zasługuje kompozycja przestrzenna całości pracy.

WYRÓŻNIENIE  – praca nr 512456

Projekt autorstwa Klaudii Kowalskiej, studentki Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

 

Wyróżnienie przyznano za stworzenie abstrakcyjnej, lekkiej konstrukcji pawilonu światła i roślin będącego swoistego rodzaju mirażem światła i zieleni. Na uwagę zasługuje zgrabna, delikatna konstrukcja podkreślona światłem, która może być częściowo przeszklona lub otwarta. Forma ta może z powodzeniem zaistnieć w przestrzeni parków i skwerów stanowiąc ciekawy element zielonego otoczenia.

NAGRODY

Zgodnie z regulaminem, Jury przyznało trzecią, druga i pierwszą nagrodę.

III NAGRODA – praca z numerem godła  197017

Projekt przygotowała Agnieszka Rogowska, freelancer.

„ Ogród sztuk –  to instalacja artystyczna – teatr roślinny. Nagrodę przyznano za udane wykorzystanie cech współczesnej architektury : dużych przestrzeni, wysokich sufitów, doświetleń w postaci świetlików do stworzenia kadrów teatralnych przedstawiających współgranie roślin z nowoczesnymi wnętrzami architektonicznymi. Na uwagę zasługuje elegancja i harmonia symbiozy roślinności i architektury.

II NAGRODA – praca z nr  414896

Praca zespołowa, absolwentów uczelni artystycznej. Autorami są Kamil Jany i Michał Szymaszek.

Nagrodę przyznano za projekt domu umiejscowionego w klimacie zwrotnikowym będącego pełną integracją bryły architektonicznej z zielonym otoczeniem. W trzonie domu umieszczono pomieszczenia wymagające oddzielenia ścianami zaś cała reszta przestrzeni domu zaaranżowana jest na istniejącym, zielonym gruncie z wykorzystaniem już zastanej zieleni. Na uwagę zasługuje nie tylko zaaranżowanie zieleni już istniejącej , ale także wprowadzenie krajobrazu do wnętrza i jego wykorzystanie w postaci pozyskiwani energii ze strumienia przepływającego przez wnętrze domu. Całości pomysłu dopełnia wykorzystanie energii słonecznej i deszczówki w gospodarstwie domowym. Przebywając we wnętrzu tego domu zapominamy, że znajdujemy się w środku jakiejś bryły, bo to wnętrze jest częścią otaczającego pleneru.

 

I NAGRODA – praca nr 180495

Laureatem jest absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Paweł Kańgowski.

Nagrodę przyznano za stworzenie udanej symbiozy zieleni z dużą kubaturą budynku biurowego usytuowanego w tkance miejskiej Mediolanu. W dużych miastach tworzenie takich urbanistycznych ogrodów, zielonych fasad dużych budynków biurowych jest bardzo ważnym elementem oczyszczającym powietrze w strukturach miejskich i przynosi wymierne korzyści dla pracowników tychże biur.. Nagrodę przyznano zarówno za elegancję samych rozwiązań architektonicznych i materiałowych jak i kreatywne zastosowanie zieleni w kompozycji całej bryły obiektu.