Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Szkolenia

Targom Światło towarzyszy cykl szkoleń i specjalistycznych warsztatów, organizowanych przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców związanych z oświetleniem, energetyką, budownictwem i przemysłem oraz do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Poniżej prezentujemy program szkoleń, które towarzyszą 30. Międzynarodowym Targom Światło. Dla architektów i projektantów przygotowaliśmy szkolenia „Świadomy Projektant”  i „Światło zintegrowane – człowiek, oświetlenie i architektura”. Zapraszamy do rejestracji.

Program szkoleń

Wszystkie szkolenia odbywają się na terenie targowym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Szkolenia dla architektów i projektantów

15 marca 2023Świadomy Projektant – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

16 marca 2023 Świadomy Projektant – PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE

17 marca 2023 Światło zintegrowane – człowiek, oświetlenie i architektura

15 marca 2023

Szkolenie 1. Skuteczna Instalacja Odgromowa i Przeciwprzepięciowa

Szkolenie 2. Instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych i o różnym przeznaczeniu oraz charakterze, w tym w hotelach i szpitalach oraz ośrodkach wypoczynkowych i rehabilitacyjnych

Szkolenie 3. Co nowego w oświetleniu – wymagania , rozwiązania, badania – kompendium wiedzy dla projektanta, producenta, sprzedawcy i kontrolera

Szkolenie 4. ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW, Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych organizowane pod patronatem i we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP

Szkolenie 5. Roszczenia wobec projektantów w świetle prawa budowlanego i cywilnego – błędy projektowe, błędy w zawieranych umowach, udzielanie gwarancji przez projektantów, wzór umowy,

Warsztat firmy RELPOL – stoisko E15, hala 3

11:30 – 12:30 „Przekaźniki – jak rozwiązywać problemy z załączaniem oświetlenia” 
13:00 – 14:00 „Przekaźniki w technologii Push-in – jak szybciej obszyć rozdzielnię elektryczną”

 

Uwaga rejestracja na warsztaty firmy SONEL odbywa się na ich stronie, przy każdym warsztacie znajdą Państwo link do bezpośredniej rejestracji.

Warsztat firmy SONEL – stoisko C4, hala 3

11.30 – 12.30 Badanie parametrów elektrycznych panelu fotowoltaicznego miernikiem MPI-540-PV

13.00 – 14.00 Badanie ochrony przeciwporażeniowej stacji ładowania samochodów elektrycznych (AC) miernikiem MPI-540 z wykorzystaniem adaptera EVSE-01

16 marca 2023

Szkolenie 6. Prace pod napięciem, Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Bezpieczeństwa w Elektryce SEP

Szkolenie 7. DZIEŃ MAZOWIECKIEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWA, Cyfryzacja procesu budowlanego, najnowsze rozwiązania techniczne.

Spotkanie pod patronatem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Kompendium wiedzy dla projektantów, instalatorów, przedstawicieli energetyki, firm wykonawczych, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę w energetyce i budownictwie.
Szkolenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Szkolenie 8. Instalacje elektryczne i energetyczne. Sesja 1, Poradnik projektanta, kierownika robót i wykonawcy prac elektrycznych

Szkolenie 9. Projektowanie oświetlenia zewnętrznego –wymagania oświetleniowe, wybór narzędzi, jak ocenić rezultaty

 

Egzaminy kwalifikacyjne w zakresie /E/–/eksploatacji/i /D/- /dozoru /w grupie 1,

Egzamin poprzedzi wykład podsumowujący ostatnie zmiany prawne pt.:” Nowa rzeczywistość elektryka w 2023, w kontekście zmian regulacji prawnych dotyczących eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych”.

 

Wykład poprowadzi Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej Pan Tomasz Karwat (www.karwat.eu).

 

Osoby chcące przystąpić do egzaminu muszą dokonać płatności w wysokości 349zł na konto bankowe 44 1160 2202 0000 0000 6084 8985 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny (E1 lub D1), imię i nazwisko.
Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz dowodem osobistym.
Opłaty nie można dokonać gotówką, na miejscu egzaminu.

 

Uwaga !!! Osoba przystępująca do egzaminu musi przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe i/ lub praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem z 01.07.2023 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D. U. z 02.07.2022 poz. 1392)

 

Warsztat firmy RELPOL – stoisko E15, hala 3

11:30 – 12:30 „Przekaźniki – jak rozwiązywać problemy z załączaniem oświetlenia” 
13:00 – 14:00 „Przekaźniki w technologii Push-in – jak szybciej obszyć rozdzielnię elektryczną”

 

Uwaga rejestracja na warsztaty firmy SONEL odbywa się na ich stronie, przy każdym warsztacie znajdą Państwo link do bezpośredniej rejestracji.

Warsztat firmy SONEL – stoisko C4, hala 3

11.30 – 12.30 Badanie parametrów elektrycznych panelu fotowoltaicznego miernikiem MPI-540-PV
13.00 – 14.00 Badanie ochrony przeciwporażeniowej stacji ładowania samochodów elektrycznych (AC) miernikiem MPI-540 z wykorzystaniem adaptera EVSE-01

17 marca 2023

Szkolenie 10.Instalacje elektryczne i energetyczne. Sesja 2, Poradnik projektanta, kierownika robót i wykonawcy prac elektrycznych

Warsztat firmy RELPOL – stoisko E15, hala 3

11:30 – 12:30 „Przekaźniki – jak rozwiązywać problemy z załączaniem oświetlenia”

Najczęściej zadawane pytania

Czy podczas wykładów są miejsca siedzące?

Tak

Kto bierze udział w organizowanych szkoleniach?

dla specjalistów z różnych dziedzin. Podczas wydarzenia swoją wiedzę mogą poszerzyć architekci i projektanci, osoby wykonujące funkcje techniczne budownictwie, wyższej kadry dozoru technicznego, instalatorzy, przedstawiciele władz samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządy nieruchomości.

Jaki jest program wykładów?

Szczegółowy program warsztatów i szkoleń dostępny będzie wkrótce

Dlaczego warto zostać uczestnikiem szkoleń?

Bogaty program szkoleń to gwarancja uzyskania eksperckiej wiedzy.

Czy należy się rejestrować na szkolenia i warsztaty, czy wstęp jest wolny?

Na szkolenia i warsztaty każdy z uczestników musi się zarejestrować, rejestracja na warsztaty i szkolenia zostanie uruchomiona na początku 2023 roku

Czy trzeba być wystawcą, aby prezentować swoją ofertę na szkoleniu?

Tak, w czasie szkoleń i warsztatów prelegentami są Wystawcy oraz zaproszeni eksperci

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami!

22 649 76 69 lub 22 649 76 71

office@elektroinstalacje.pl