Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu objęła patronatem 30. Międzynarodowe Targi Światło
Polska Agencja Inwestycji i Handlu objęła swoim patronatem Targi Światło jako wydarzenie sprzyjające promocji inwestycji i promocji eksportu firm polskich branży oświetleniowej, elelektrotechnicznej,

Polska Agencja Inwestycji i Handlu objęła patronatem 30. Międzynarodowe Targi Światło

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu objęła swoim patronatem Targi Światło jako wydarzenie sprzyjające promocji inwestycji i promocji eksportu firm polskich branży oświetleniowej, elelektrotechnicznej, teletechnicznej i OZE. Targi Światło to przedsięwzięcie mające na celu inicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i partnerami zagranicznymi. W rezultacie zaowocuje to zwiększeniem dynamiki kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi oraz wzrostem inwestycji zagranicznych w Polsce i polskich za granicą – czytamy w uzasadnieniu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów.

 

PAIH działa na rzecz promocji polskiej gospodarki. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz polską myśl technologiczną. Pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.

Przy tej okazji przypominamy Lighting fixtures Made in Poland – inicjatywę Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

To materiał promujący polskich producentów sprzętu oświetleniowego na rynkach zagranicznych.

Film zrealizowany został na 28 Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego Światło 2020, miejscu, gdzie swoje produkty i nowości technologiczne prezentują polscy producenci oświetlenia.

Oddajemy głos przedstawicielom branży! Zapraszamy do obejrzenia!