Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Osobowość Roku 2023
Nowa edycja Konkursu Osobowość Roku
26 października 2023 roku

Nowa edycja Konkursu Osobowość Roku 2023

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu

Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach

Uroczyste wręczenie nagród i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

Tytuł Osobowość roku 2023

Tytuł Osobowości Roku 2023 otrzymali:

 

w kategorii NAUKA – dr nauk technicznych Pani Joanna Ewa Ratajczak

w kategorii GOSPODARKA – Pan Zbigniew Winkiel

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Pan Robert Składowski

 

 

 

Nominacje do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2023

Kapituła Konkursu, na podstawie zgłoszeń, które spełniały warunki formalne Regulaminu Konkursu, nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 w poszczególnych kategoriach, łącznie 6 osób, których działalność i osiągnięcia przedstawiono poniżej.

 

Kategoria NAUKA

Pani Joanna Ewa Ratajczak
doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki

Pani Joanna Ratajczak jest wicedyrektorem ds. Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w zawodach mechatronicznych, automatycznych, a jej wszystkie działania skoncentrowane są na kształceniu kolejnych pokoleń techników, konstruktorów i wynalazców. Dr inż. Joanna Ratajczak w 2008 r. ukończyła studia I i II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł zawodowy mgr inż., a w roku 2014 ukończyła studia doktoranckie „Nowoczesna inżynieria elektryczna i informacyjna”, uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Uzyskała kompetencje pedagogiczne kończąc dodatkowo w 2012r. studia podyplomowe w obszarze przedmiotów politechnicznych na Politechnice Poznańskiej oraz w zakresie psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie jest słuchczem studiów podyplomowych Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie – technik robotyk, realizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
Dorobek publikacyjny Pani Joanny Ratajczak to autorstwo i współautorstwo 32 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 14 publikacji autorskich (m.in. książka opublikowana przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, rozprawa doktorska, rozdział w monografii, czasopisma naukowe, materiały konferencji krajowych i zagranicznych).

 

Pan Tadeusz Knych

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Knych od 2017 r. Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalista w zakresie teorii przeróbki plastycznej metali oraz w zakresie projektowania i wdrażania technologii przetwórstwa metali nieżelaznych z wykorzystaniem procesów odlewania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Współautor kilkuset publikacji naukowych i kilkudziesięciu wdrożeń innowacyjnych wyrobów i technologii w branży metali nieżelaznych, a w szczególności w przemyśle kablowym, samochodowym i maszynowym.
Autor około 1000 publikacji, prac dla przemysłu, projektów, referatów. Autor lub współautor około 50 patentów, wdrożonych w kraju i za granicą dot. m.in. nowych technologii materiałowych i nowych wyrobów. Promotor 20 doktorów i około 200 wypromowanych absolwentów Wydziału Metali Nieżelaznych. Szeroko współpracuje z jednostkami naukowymi i przemysłowymi krajowymi oraz zagranicznymi m.in. z Niemiec, Włoch, USA, Finlandii, Szkocji, Hiszpanii, Meksyku.

Kategoria GOSPODARKA

 

Pan Zbigniew Winkiel

Inżynier elektryk automatyk, absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek – automatyka, wcześniej Technikum Elektronicznego w Zduńskiej Woli. Karierę zawodową rozpoczął pracą w dziale Głównego Energetyka w Odlewni Żeliwa (największym wówczas zakładzie produkcyjnym) w Koluszkach. Przechodząc różne stopnie kariery zawodowej nabywał doświadczenia zarówno na stanowiskach robotniczych, następnie kierowniczych – Główny Energetyk, po czym został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, później na stanowisko Dyrektora Naczelnego Zakładu.
W roku 1990 wraz z kilkoma wspólnikami utworzył prywatne przedsiębiorstwo „AGAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach. Obecnie jest to znana i ceniona organizacja gospodarcza w sektorach energetycznym, naftowym, kolejowym i obronnym. Pan Zbigniew Winkiel od 33 lat jest Prezesem i Dyrektorem Naczelnym AGAT-u.
Pod kierownictwem Zbigniewa Winkiela firma „AGAT” S.A. stała się znaną i cenioną organizacją gospodarczą w sektorach energetycznym, naftowym, kolejowym i obronnym. Pan Zbigniew Winkiel swoją działalność zawodową skupia głównie na wyznaczaniu kierunków rozwoju firmy w oparciu o wnikliwą analizę rynku, nawiązywaniu i utrwalaniu współpracy z Inwestorami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się biorąc czynny udział w pracach organizacji i stowarzyszeń. Jest jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (dzisiaj PSBE), w którym pełnił rolę Wiceprezesa i Prezesa, obecnie jest członkiem Rady Stowarzszenia. Jest również aktywnym członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Pan Maciej Zieliński

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Ekonomii w Warszawie. Od wielu lat związany z branżą telekomunikacyjną, w której osiąga na co dzień sukcesy zawodowe, poprzez zdobycie tytułu głównego specjalisty w firmie świadczącej usługi telekomunikacyjne, zajmując się obsługą kolokacji jak i relokacją sieci IT. Na swoim koncie ma relokacje serwerowni dużych podmiotów krajowych takich jak: Amrest, Home.pl, PLL LOT oraz poza granicami jak Panattoni Europe.
Ceniony za fachowość, koleżeństwo i wsparcie merytoryczne. Związany na co dzień z zespołem ASTA TEAM w prężnie działającej firmie ASTA Telekom Serwis Aneta Tokarska.
Maciej Zieliński poza pracą zawodową angażuje się charytatywnie na wielu płaszczyznach, co zostało dostrzeżone i docenione przez wiele organizacji społecznych oraz jednostki administracji samorządowej.

Pan Tomasz Krywult

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki z Wychowaniem Fizycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Częstochowie. Przedsiębiorca wywodzący się ze świata sportu, zawodowy siatkarz. Do branży oświetleniowej trafił za namową najbliższego otoczenia, poznając ją od podszewki w jednej z wiodących wówczas firm w Częstochowie. Przeszedł wszystkie etapy tworzenia produktu, od procesu kreowania wyrobu poprzez design, po produkt finalny.
Wykorzystując zdobyte w ten sposób doświadcze- nie, w 2013 r. założył własną firmę oświetleniową. W ciągu 10 lat stworzył znaną w Polsce i na świecie markę TK Lighting.

Filozofią TK Lighting jest tworzenie trwałych produktów, w których forma i funkcja doskonale się uzupełniają. Tomasz Krywult i jego firma tworzą zaawansowane technologicznie wyroby. Jego celem jest to, by projekt oraz konstrukcja pozwalała użytkownikowi cieszyć się oprawami oświetleniowymi przez długie lata, a sama konstrukcyjna umożliwiała łatwy demontaż po zakończeniu okresu eksplo-atacji. Tomasz Krywult pilnuje by w wyrobach TK Lighting stosowane były szlachetne i nadające się do recyklingu materiały: aluminium, stal i szkło. Zastosowanie plastiku zostało ograniczone, stosuje się go tylko tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne. Firma współpracuje z największymi polskimi sieciami handlowymi. Jest obecna zarówno na ranku europejskim jak i w USA, Kanadzie, Brazylii, Korei Południowej, Francji, Holandii. Posiada także klientów w Afryce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Kategoria OTOCZENIE BIZNESU

Pan Robert Składowski

Przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców.
Właściciel firmy Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Inicjator, założyciel i Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, której celem jest zbudowanie silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), adekwatnej do roli tego sektora w polskiej gospodarce, jak również rozwój i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce. Członek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług. Pan Robert Składowski jest również pomysłodawcą i inicjatorem wielu cenionych projektów organizowanych na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.
Od wielu lat organizuje Wielką Galę Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki oraz Wielką Galę Polska Przedsiębiorczość. Został uhonorowany Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej przyznaną w roku 2015 przez Ministra Gospodarki oraz Medalem „Zasłużony dla Cechu” nadanym przez Zarząd Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.