Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2023 Roku
Zadaniem Konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym.
08 maja 2023 roku

Znamy Laureatów Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2023 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2023 Roku!

Nagrodę Główną oraz tytuł „NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2023 ROKU” otrzymuje Gmina Busko Zdrój za oświetlenie Parku zdrojowego Busko-Zdrój.

Dzięki wykonanej inwestycji oświetleniowej Park Zdrojowy Busko-Zdrój uzyskał zupełnie nowy charakter stając się niezwykłą atrakcją uzdrowiskowej części miasta. Oświetlono zarówno ciągi piesze jak również dokonano dekoracyjnej iluminacji zieleni oraz elementów małej architektury. Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem umożliwia organizację pokazów światło-dźwięk do wybranej muzyki, obecnie utworów Vivaldiego, oraz dopasowuje, w trakcie tych pokazów, natężenie oświetlenia ciągów pieszych, w obszarze Placu Centralnego. Dzięki temu uzyskano niezwykły klimat świetlny, który można określić stwierdzeniem – park światłem i muzyką malowany.
Warto przy tym podkreślić, że bardzo starannie dobrano i rozmieszczono oprawy oświetleniowe odpowiedzialne za iluminację. Efekt oświetleniowy jest rzeczywiście niezwykły, przy czym zastosowane oprawy iluminacyjne nie powodują efektu olśnienia. Zastosowane oświetlenie ciągów pieszych zapewnia bezpieczne poruszanie się po parku.

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2023 Roku przyznano firmie ATM Lighting Sp. z o.o. za oświetlenie tunelu drogowego „na Zakopiance” w ciągu drogi ekspresowej S7 pod górą Luboń Mały na odcinku Lubień-Rabka Zdrój.

Komisja wzięła pod uwagę kompleksowość wykonanej inwestycji. Zapewniono nie tylko odpowiednie oświetlenie powierzchni jezdni i ścian, ale również oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie drzwi ewakuacyjnych oraz oświetlenie pomieszczeń technicznych. Dobór i rozmieszczenie opraw zapewnia bardzo dobrą widoczność w tunelu zapewniając odpowiednie poziomy luminancji. Zastosowane sterowanie oświetlenia, z czujnikiem oświetlenia, zainstalowanym na ostatnim słupie przed wjazdem do tunelu, pozwala dostosować poziom luminancji wjazdowej, o każdej porze dnia, oraz w różnych strefach tunelu do warunków oświetlenia dziennego. Rozmieszczenie opraw wewnątrz tunelu nie powoduje efektu stroboskopowego zapewniając kierowcom bardzo wysoki komfort widzenia i przejazdu przez tunel.

Jednocześnie Komisja przyznała firmie ATM Lighting Sp. z o.o. Nagrodę Specjalną im. Alicji Peczyńskiej za bardzo profesjonalne oświetlenie tunelu drogowego „na Zakopiance” w ciągu drogi ekspresowej S7 pod górą Luboń Mały na odcinku Lubień-Rabka Zdrój.

Pani mgr inż. Alicja Peczyńska była ekspertem techniki świetlnej w zakresie oświetlenia zewnętrznego, wychowawcą paru pokoleń polskich oświetleniowców. Przez wiele lat była członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Przewodniczącą Komisji Oświetlenia Drogowego, a w latach 1987-90, Przewodniczącą PKOśw. Promowała nowe rozwiązania, zwracając uwagę nie tylko na potrzebę spełnienia wymagań określonych w normach, ale też zapewnienie dobrego komfortu widzenia.
Nagroda Specjalna Imienia Alicji Peczyńskiej została utworzona właśnie w celu promocji nowych, niestandardowych rozwiązań w zakresie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, mostów, estakad, kładek, tuneli oraz budynków użyteczności publicznej.
Rozwiązania oświetleniowe zastosowane przez firmę ATM Lighting Sp. z o.o. przy realizacji oświetlenie tunelu drogowego „na Zakopiance” w ciągu drogi ekspresowej S7 pod górą Luboń Mały na odcinku Lubień-Rabka Zdrój spełniają w najwyższym stopniu kryteria stanowiące ideę utworzenia tej nagrody.

 

               

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH
I nagrodę przyznano firmie Pollight Sp. z o.o. za modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opole Lubelskie.

Oceniana inwestycja obejmowała wymianę 2263 szt. opraw oświetleniowych, 156 szt. wysięgników, modernizację 136 szt. szaf oświetleniowych oraz usługę konserwacji oświetlenia ulicznego. Kluczowym celem prezentowanej modernizacji było zapewnienie bezpiecznego, wygodnego poruszania się użytkowników dróg przy jednoczesnej energooszczędności i niskich nakładach konserwacyjnych w okresie eksploatacyjnym.
Komisja wysoko oceniła użycie wydajnych i energooszczędnych opraw oświetleniowych zarządzanych nowoczesnym systemem zdalnego sterowania. Znaczące jest kompleksowe podejście firmy Pollight Sp. z o.o. do całego procesu inwestycyjnego. Całość zamierzenia cechowało utrzymanie wysokich standardów realizacyjnych oraz jakościowych zastosowanego sprzętu oświetleniowego. Zaprezentowana inwestycja została wzorcowo zaplanowana i zrealizowana.
W ocenie Komisji zaprezentowane oświetlenie wyróżnia się na tle przestrzeni Gminy Opola Lubelskiego, dając bezpieczeństwo użytkownikom dróg, duży komfort mieszkańcom, jest energooszczędne, co w znacznym stopniu wpływa na obniżenie poziomu zużywanej energii elektrycznej i kosztów eksploatacyjnych.

II miejsce w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH otrzymuje firma FBSerwis S.A. za przebudowę dróg w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

Prezentowane oświetlenie przejść dla pieszych wyróżnia się umiejętnie i prawidłowo dobranym osprzętem oświetleniowym, przez co zostały spełnione wymagane parametry świetlne oraz uzyskany efekt dodatniego kontrastu sylwetki pieszego na tle otoczenia. Instalacja jest spójna, z użyciem nowoczesnych i wydajnych opraw oświetleniowych z układami optycznymi specjalnie dedykowanymi do doświetlenia przejść dla pieszych. Zastosowanie instalacji opraw oświetleniowych z optyką dedykowaną, w znaczący sposób przekłada się na spadek liczby potrąceń i wypadków z udziałem pieszych na przejściach w porze nocnej. Komisja wysoko oceniła poziom wykonania inwestycji przez firmę FB Serwis Sp. z o.o., co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i innym użytkownikom przejść.

W kategorii ILUMINACJA WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZ-NYCH, KULTURALNO-OŚWIATOWYCH ORAZ OBIEKTÓW ARTYSTYCZNYCH LUB SPORTOWYCH I miejsce otrzymuje firma ETEC Sp. z o.o. za iluminację mostu w Bardzie.

Obiekt oceniany to szesnastowieczny, wielokrotnie przebudowywany, wysadzony w powietrze przez wycofujące się wojska niemieckie i odbudowany w pierwotnej formie w latach 50-tych ubiegłego wieku most kamienny nad Nysą Kłodzką w Bardzie.
Wykonano iluminację o charakterze zalewowym podniebienia łuków mostu z delikatnym zaakcentowaniem struktury płaszczyzn bocznych oraz wyeksponowaniem formy filarów wraz z podświetleniem ostróg.
Przyznając nagrodę, komisja konkursowa doceniła przede wszystkim bardzo staranny dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych. Dzięki temu w znakomity sposób uwidoczniono detale architektoniczne jak również strukturę elewacji. Montażu opraw dokonano w miejscach oraz na takiej wysokości, że nie powoduje to olśnienia korzystających z obiektu i użytkowników drogi. Uwzględniono wysokość lustra wody w okresie deszczów nawalnych.
Wykonana inwestycja charakteryzuje się energooszczędnością zastosowanych rozwiązań oświetleniowych.
Na uwagę zasługuje fakt, że iluminacja wzbudza zainteresowanie miastem przejeżdżających drogą krajową nr 8.

W kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE (w tym obiektów przemysłowych)
I miejsce przyznano firmie Luxon Sp. z o.o. za modernizację zakładu produkcyjnego Swiss Krono.

Komisja wzięła pod uwagę zarówno zakres inwestycji, jak i osiągnięty rezultat oświetleniowy.
Wymieniono blisko 4 400 opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego w halach produkcyjnych, pomieszczeniach magazynowych, administracyjno-biurowych i socjalnych oraz na terenie zewnętrznym, uzyskując wymagane poziomy oświetlenia. Modernizacją objęto również blisko 700 opraw oświetlenia awaryjnego. Zastosowano nie tylko nowoczesne, w wielu przypadkach dedykowane specjalnie dla tej inwestycji oprawy oświetleniowe LED, ale również automatykę pozwalającą na dodatkowe, znaczne oszczędności energii.
Wymianę prawie 1900 opraw w pomieszczeniach produkcyjnych wykonywano bez przerywania procesów produkcyjnych, które trwają 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Z uwagi na znaczną wysokość hal, duże zapylenie oraz występowanie wysokich temperatur wymagało to niezwykle dobrej organizacji pracy i zaangażowania ze strony pracowników firmy Luxon Sp. z o.o.
Uzyskane oszczędności rocznego zużycia energii w wysokości 77%, redukując zużycie z 7 316 do 1 673 MWh mogą być dla innych zakładów produkcyjnych wiarygodnym przykładem konieczności wymiany oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED.

Ponadto, na podstawie nadesłanych materiałów i analizy wyników wizytacji wszystkich zgłoszonych do Konkursu inwestycji, Komisja postanowiła przyznać dyplomy za elektro-efektywność wszystkim firmom i Jednostkom Samorządowym, którzy nadesłali zgłoszenia konkursowe.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Gala wręczenia nagród odbędzie się 31 stycznia 2024 r. na 31. Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2024 w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela biuro PZPO: 22/843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl
Organizator Konkursu: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
Patronat honorowy: Związek Gmin Wiejskich RP.