osobowosc roku ikona

Konkurs Osobowość Roku 2019 rozstrzygnięty!

 

W Konkursie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego

 

w kategorii NAUKA

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano: dr inż. Markowi Łobodzie

Dr inż. Marek Łoboda jest specjalistą w dziedzinie techniki wysokich napięć, ochrony odgromowej i przepięciowej, prac pod napięciem oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Jest przewodniczącym Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich. Z Politechniką Warszawską związany jest do dzisiaj, gdzie po przejściu na emeryturę prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz kontynuuje prace o charakterze naukowo-badawczym. Dr inż. Marek Łoboda jest ekspertem reprezentującym nasz kraj w pracach normalizacyjnych komitetów technicznych TC 78 (prace pod napięciem) oraz TC 81 (ochrona odgromowa) w ramach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechnik

 

w kategorii GOSPODARKA

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano ex aequo:
mgr Zbigniewowi Błażejewskiemu i mgr inż. Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Pan Krzysztof Wieczorkowski to Prezes Zarządu SONEL S.A. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, specjalność: systemy automatyzacji i Podyplomowego Studium Politechniki Wrocławskiej Teoria i technika ochrony przeciwpożarowej. Od wielu lat związany jest z branżą elektrotechniczną. Zbudował pozycję firmy SONEL, która w roku 2008 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 35 lat szef zespołów pomiarowych, kreator elektrycznych systemów pomiarowych, ostatnio w fotowoltaice i w elektromobilności.Zaangażowanie Krzysztofa Wieczorkowskiego w tworzenie coraz bardziej innowacyjnych urządzeń jest doceniane w najróżniejszych konkursach i plebiscytach. Aktywnie uczestniczy wspieraniu życia kulturalnego w regionie.

Pan Zbigniew Błażejewski – Prezes Zarządu JEAN MUELLER POLSKA. Dzięki niebywałemu instynktowi, sprawnemu działaniu na wielu płaszczyznach takich jak: sprzedaż, marketing, czy analiza aktualnego stanu gospodarki, skutecznie i efektywnie prowadzi firmę. Efektem tych działań jest fakt, że firma Jean Mueller Polska stała się , w bardzo krótkim czasie, jednym z leaderów sprzedaży zabezpieczeń do ochrony instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Zbigniew Błażejewski to niestrudzony propagator problematyki zabezpieczeń i ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych, autor ponad stu artykułów technicznych i ponad stu pięćdziesięciu wykładów i warsztatów. Niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. To także osoba, która w niebywały sposób potrafi zjednywać sobie ludzi, ceni bezpośredni kontakt zarówno z pracownikami jak i klientami. Dzięki wszystkim tym cechom jest to nie wątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w branży.

 

 

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano: mgr inż. Marcinowi Ocioszyńskiemu

Pan Marcin Ocioszyński to absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W latach 2013 -2016 uczestniczył w pracach komitetu technicznego nr.6 ds. Systemów Zarządzana w Polskim KN, a obecnie został wybrany na Członka Rady Normalizacyjnej przy PKN V kadencji na lata 2020-2023. W latach 2013 -2017 pełnił funkcję Prezesa fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE. Odbudował silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów. Zawsze gotowy służyć pomocą polskim producentom

Nominacje

 

w kategorii NAUKA

 

dr inż. Marek Łoboda

dr inż. Marek Łoboda. Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, konsultant naukowy.Autor i współautor ok. 180 publikacji, członek wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, kierownik naukowy projektów badawczych, autor i współautor ekspertyz naukowo-technicznych w Polsce i za granicą.

 

 

w kategorii GOSPODARKA

 

mgr Zbigniew Błażejewski

Prezes Zarządu JEAN MUELLER POLSKA Sp. z.o.o. Niestrudzony propagator problematyki zabezpieczeń i ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych, autor ponad stu artykułów technicznych i ponad stu pięćdziesięciu wykładów i warsztatów.

 

mgr inż. Krzysztof Wieczorkowski

Prezes Zarządu SONEL S.A. Od wielu lat związany z branżą elektrotechniczną. Zbudował pozycję firmy SONEL, która w roku 2008 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych

 

 

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

 

mgr inż. Dariusz Działkowski

Współpracownik Cyfrowego Polsatu S.A., do marca 2019r Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Członek Zarządu Telewizji Polsat S.A. ,związany z branżą telewizyjną i satelitarną od 1989 roku. Działa aktywnie na rzecz rozwoju rynku satelitarnego w Polsce.

 

mgr inż. Marcin Ocioszyński

Dyrektor Biura ds. Jakości SEP, promotor znaczenia jakości i dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrycznych. Członek Rady Normalizacyjnej przy PKN.

 

Gala ogłoszenia wyników i wręczenia

nagród

 

Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU odbyła się 5 lutego 2020 roku podczas gali otwarcia Targów Światło 2020.

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu

Materiały do pobrania

Organizatorzy