Konkurs Osobowość Roku 2018 rozstrzygnięty!

 

W trakcie uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2019, Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019 nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość roku 2018.

Osobowościami Roku 2018 zostali:

 

W kategorii nauka:

Pan Marcin Hołub –doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, profesor nadzwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Aktywny badacz i członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działa na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. wspiera młodzież działającą w SEP – aktywnie wspierając przygotowania prezentacji na Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”, a także na Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

 

W kategorii gospodarka:

Pan Tomasz Kaczor – inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej. Współzałożyciel firmy TM Technologie jednego z wiodących europejskich producentów systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Prezes Zarządu Spółki Klaster Inteligentnego Oświetlenia. Twórca i współtwórca wielu rozwiązań, które uzyskały ochronę prawną zarówno w Polskim Urzędzie Patentowym jak i Europejskim Urzędzie Patentowym. Przykład przedsiębiorcy, który pokazał, że produkując w Polsce można nie tylko dorównać ale i prześcignąć największych graczy, osiągnąć sukces na miarę europejską.

 

W kategorii otoczenie biznesu:

Pani Krystyna Rosłan-Kuhn – Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ekspert międzynarodowy. Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Regulacji i Spektrum WorldDAB, a od 2015 członkiem Zarządu tej organizacji. WorldDAB to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz wdrażania radiowej emisji cyfrowej na świecie. Reprezentuje KRRiT w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz ułatwień dostępu do mediów i multimediów dla osób niepełnosprawnych. Organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji związanych z cyfryzacją radiofonii i telewizji. Znana w środowisku ze swego zaangażowania w implementację i popularyzację radiofonii i telewizji cyfrowej, niekwestionowany autorytet w branży.

 

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

 

NOMINACJE

 

W dniu 18 stycznia br. na swym posiedzeniu Kapituła nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 siedem osób:

 

W kategorii nauka:
Marcin Hołub –doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, profesor nadzwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Aktywny badacz i członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działa na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. wspiera młodzież działającą w SEP – aktywnie wspierając przygotowania prezentacji na Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”, a także na Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

 

 

 

W kategorii gospodarka:
Zbigniew Błażejewski – mgr prawa, specjalność: Międzynarodowe Prawo Handlowe (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), Prezes Zarządu Jean Mueller Polska. Autor ponad stu artykułów technicznych i promocyjnych w kilkunastu czasopismach branżowych , autor licznych referatów i wystąpień na sympozjach, seminariach i konferencjach naukowo-technicznych. Uznany znawca problematyki wkładek topikowych, rozłączników, ograniczników przepięć i rozdzielnic niskiego napięcia.

 

 

Tomasz Kaczor – inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej. Współzałożyciel firmy TM Technologie jednego z wiodących europejskich producentów systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Prezes Zarządu Spółki Klaster Inteligentnego Oświetlenia. Twórca i współtwórca wielu rozwiązań, które uzyskały ochronę prawną zarówno w Polskim Urzędzie Patentowym jak i Europejskim Urzędzie Patentowym. Przykład przedsiębiorcy, który pokazał, że produkując w Polsce można nie tylko dorównać ale i prześcignąć największych graczy, osiągnąć sukces na miarę europejską.

 

 

Piotr Wróblewski – absolwent Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Przedsiębiorca, założyciel i właściciel firmy WRO-SYSTEM zatrudniającej 200 pracowników, działającej na terenie całej Europy w branży elektrotechnicznej, która ma na swym koncie 53 zrealizowane projekty jako samodzielny wykonawca i podwykonawca z zakresu instalacji elektrycznych w budownictwie: przemysłowym, stoczniowym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Wiceprezes Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD.

 

 

W kategorii otoczenie biznesu:

Marcin Ocioszyński – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości BBJ- SEP. 29 lat doświadczenia w handlu, marketingu i zarządzaniu firmą. Buduje silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów. Zawsze gotowy służyć pomocą polskim producentom.

 

 

Krystyna Rosłan-Kuhn – Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ekspert międzynarodowy, członek Komitetu Sterującego WorldDAB – międzynarodowej organizacji działającej na rzecz wdrażania radiowej emisji cyfrowej na świecie. Reprezentuje KRRiT w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz ułatwień dostępu do mediów i multimediów dla osób niepełnosprawnych. Organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji związanych z cyfryzacją radiofonii i telewizji. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie cyfryzacji mediów elektronicznych.

 

 

Robert Składowski – przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców. Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, do 2018 Prezes a obecnie Członek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (woj. mazowieckie). Pomysłodawca i inicjator wielu cenionych projektów organizowanych na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości. W roku 2015, uhonorowany przez Ministra Gospodarki Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki RP.

Wszyscy kandydaci odznaczają się wybitnymi osiągnięciami. Poza swoją podstawową działalnością, podejmują liczne dodatkowe aktywności, które również zasługują na wyróżnienie i uznanie.