Światło i Elektrotechnika dla samorządów – spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Spotkanie poświęcone będzie gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin. Termin: 26 stycznia 2022 roku.

 

Serdecznie Zapraszamy do prezentacji innowacyjnych rozwiązań w trakcie spotkania Jednostek Samorządu Terytorialnego, poświęconych gospodarce energetycznej w zakresie OZE, oświetlenia i elektromobilności na terenie miast i gmin.
Spotkanie odbędzie się w czasie trwania 19. Targów ELEKTROTECHNIKA, 29. Targów ŚWIATŁO  i 19. Targów AUTOMATICON, odbywających się w jednym terminie na terenie EXPO XXI w Warszawie.

Inicjatywa zorganizowania wydarzenia wyszła ze środowiska jednostek samorządu terytorialnego, które chcą pozyskać niezbędną wiedzę, jak również informacje potrzebne do przeprowadzenia planowanych inwestycji, a jest w tym zakresie do zrobienia bardzo wiele. Ponad 70% polskich miast i miasteczek planuje inwestycje z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. Przyspieszenie działań w tym kierunku spowodowane jest nie tylko wysokimi kosztami, ale też przewidywanym znacznym wzrostem cen energii.

Spotkania zorganizowane są we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Sprawdź szczegóły spotkania

 

Zakres tematyczny spotkania:

  • poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak m.in. fotowoltaika, turbiny wiatrowe i pompy ciepła itd. oraz zastosowanie układów hybrydowych jak również systemów magazynowania energii,
  • oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST,
  • wykorzystanie IoT na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarów wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko z zakresu zarządzania energooszczędnym oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami parkingowymi, odbiorem odpadów, opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody, zbieraniem danych o zanieczyszczeniu powietrza, intensywności ruchu itp.,
  • wykorzystanie pojazdów elektrycznych (także w służbach komunalnych) wraz z budową i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania.

 

  

Spotkania będą obejmowały zarówno część plenarną jak i część szkoleniową w mniejszych grupach oraz wspólną galę wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku.

Spotkanie składać się będzie z części plenarnej, części szkoleniowej w grupach roboczych oraz interaktywnych pokazów na terenie targowym.  Do prezentacji zaproszeni są zarówno niezależni eksperci jak i firmy, których oferta może być promowana jako rozwiązanie do szerszego zastosowania na terenie gmin (miast) oraz powiatów.

Spotkania skierowane będą zarówno do przedstawicieli władz samorządowych, jak i osób zatrudnionych w wydziałach inwestycji, eksploatacji, konserwacji oraz zakładach komunalnych.

Zainteresowanych zaprezentowaniem innowacyjnych, ale zarazem sprawdzonych rozwiązań zapraszam do kontaktu