Strona wykorzystuje pliki cookies

Więcej o sposobie korzystania z nich znajdziesz w polityce plików cookies.

Światło zintegrowane
Światło zintegrowane – człowiek, oświetlenie i architektura

Światło zintegrowaneczłowiek, oświetlenie i architektura

Seminarium pod patronatem:

Już od 2015 roku Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 – ONZ kształtuje globalną politykę i wpływa na każdy aspekt naszego życia. W tym kontekście, ostatnio w projektowaniu oświetlenia dwie kwestie wysunęły się na pierwszy plan. Są nimi zdrowie człowieka i efektywność energetyczna. Dlatego dziś w projektowaniu przestrzeni, w tym oświetlenia bierze się pod uwagę przede wszystkim potrzeby człowieka, przy jednoczesnym równoczesnym efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej. Co ważniejsze światło dzienne jest najbardziej „energooszczędną” opcją oświetlenia, a dla architektury stanowi kluczowe tworzywo. Na tym tle pojawia się jedno z kluczowych wyzwań w projektowaniu w postaci oświetlenia zintegrowanego, które jednocześnie szanuje potrzeby użytkownika, kształtuje architekturę i wykorzystuje energię słoneczną do tworzenia zrównoważonych rozwiązań.

Z tymi wyzwaniami przyszło się zmierzyć podczas Seminarium ŚWIATŁO ZINTEGROWANE – człowiek, oświetlenie, architektura, które odbyło się trzeciegi dnia Międzynarodowych Targów Światło 2023.

Seminarium miało na celu przedstawienie kluczowych elementów tego nowego kierunku w oświetleniu. W pierwszej kolejności zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane ze znaczeniem światła dziennego i elektrycznego w kształtowaniu architektury. Następnie przybliżone zostały metody projektowania przy użycia światła dziennego oraz wyzwania z tym związane, poparte przykładami z praktyki.

Seminarium ŚWIATŁO ZINTEGROWANE – człowiek, oświetlenie, architektura, zostało przygotowane przez dr hab. inż. arch. Justynę Martyniuk – Pęczek, profesor Politechniki Gdańskiej. W trakcie tego spotkania przedstawiono kluczowe elementy nowego kierunku w oświetleniu, zgodnie z którym rośnie znaczenie światła dziennego w kształtowaniu architektury.

 

Naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni tacy jak: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. inż. arch. Elżbieta Ryńska, dr Aicha Diakite-Kortlever, dr Natalia Sokół i Marek Marciniec, przedstawili metody projektowania przy wykorzystaniu światła dziennego oraz wyzwania z tym związane, poparte przykładami z praktyki.

Prelegenci

Dr hab. inż. arch.Justyna Martyniuk-Pęczek – Architektka/urbanistka, a także „architekt świtała”. Profesor na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a także współwłaściciel firmy oświetleniowej Elmarco. W swojej pracy naukowo – zawodowej skupia się na oświetleniu i projektowaniu urbanistycznym. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej, była stypendystką Fullbrighta w Massachusetts Institute of Technology oraz stypendystką Fundacji DAAD na Stuttgart Universitat. Jeszcze jako studentka III roku zorganizowała I Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury – OSSA 1997. Od 2010 roku prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące oświetlenia (światła dziennego i elektrycznego), efektywności energetycznej i urbanistyki.  W 2018 roku założyła grupę badawczą „Światło i Energia” na Wydziale Architektury.

 

Dr Natalia Sokół -jest absolwentką kierunku Light and Lighting na Bartlett School of Gratuate Studies, na wydziale Built Environment na University College London w Wielkiej Brytanii (Master of Science, 2009) oraz kierunków architektury wnętrz (dyplom z projektowania wnętrz, 2004) i edukacji artystycznej (dyplom w zakresie pedagogiki sztuki, krytyki i promocji sztuki oraz malarstwa w architekturze i urbanistyce, 2002) na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym).
Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

 

 

Prof. dr hab. inż arch. Anna Maria Wierzbicka prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej od 2004 roku, na początku jako asystent,  potem jako adiunkt a obecnie od 2019 jako profesor uczelni. Od 2014 roku jest promotorem dyplomów inżynierskich, magisterskich, doktorskich na WAPW. Jest też czynnym praktykiem w zakresie architektury sakralnej. Kierownik Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego na WAPW. Na Wydziale Architektury powołała Zespół ds. Odbudowy Ukrainy. Redaktor monografii „ Rola światła w architekturze znaczeniowej” Warszawa 2019 . Działa na rzecz poprawy roli kobiety – matki w pracy.

 

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska jest kierownikiem Zakładu Projektowania Prośrodowiskowego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w architekturze i budownictwie zrównoważonym, projektowaniu prośrodowiskowym i cyrkularnym, certyfikacji budownictwa zrównoważonego – od 2012 jest BREEAM AP oraz od 2018 WELL AP. W swojej działalności implementuje zasady zrównoważonego rozwoju w projektowaniu architektonicznym i planowaniu urbanistycznym. Zajmuje się także ekonomiką inwestycji budowlanych, organizacją i zarządzaniem budowlanego procesu inwestycyjnego ukierunkowanego na cele zrównoważonego rozwoju. Jest autorem książek oraz artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach. Współpracowała przy kilku międzynarodowych interdyscyplinarnych grantach badawczych finansowanych przez UE oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

 

Dr Aicha Diakité-Kortlever jest naukowcem i inżynierem oświetlenia pracującym w dziedzinie światła dziennego, zrównoważonego planowania urbanistycznego i modelowania środowiskowego. Obecnie jest zarówno pracownikiem naukowym na Technische Universität Berlin TUB, jak i profesorem gościnnym na Vrije Universiteit Brussel VUB, wcześniej pracowała w Lighteam Gustavo Aviles / Mexico City, Kardorff Ingenieure Lichtplanung / Berlin, OSRAM / Berlin i Hellux Construktions-Licht / Berlin .
Aicha studiowała elektrotechnikę na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (Niemcy) i Politechnice Poznańskiej (Polska), otrzymała kilka nagród za swoją pracę, w tym nagrodę H.-J.-Helwig-Prize 2014 przyznaną przez Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Oświetleniowych, nagrodę Hansa-Petera-Willumeita przyznaną przez Komitet Fundacji Centrum Systemów Człowiek-Maszyna (ZMMS) oraz Clara-von-Simson-Prize honorująca kobiety w nauce i inżynierii przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie.

 

Marek Marciniec. Obecnie niezależny konsultant, audytor i projektant systemów oświetleniowych. Do niedawna, przez ostatnie 30 lat, pracownik Philips Lighting – lidera rynkowego w dziedzinie oświetlenia, przy czym ostatnie 16 lat to praca w dziale nowych technologii LED Philips OEM (Original Equipment Manufacturer). Wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Architekt Światła po Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Ponadto mnóstwo szkoleń branżowych w ramach pracy zawodowej.
Co to jest Światło? To życie! Piękne światło to piękne życie!

 

 

Włącz myślenie o świetle i dołącz do nas!