„Światło i Elektrotechnika dla Samorządów”

 

W ramach 29. Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO oraz 19. Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA zostały zorganizowane spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego poświęcone było gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin. Wydarzenie było integralną częścią Strefy Oświetlenia Terenów Publicznych.

 

Cel spotkania:

1. Dostarczenie kompendium wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach wraz z konkretnymi wskazówkami na temat możliwości i zakresu ich zastosowania oraz analizą konkretnych przykładów ich realizacji.
2. Przekazanie niezbędnych informacji do przeprowadzenia racjonalnej i uzasadnionej modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego, mającej na celu lepszą jakość i oszczędność nakładów na inwestycje i eksploatację oraz do podjęcia działań w zakresie nowych inwestycji.
3. Pokazanie możliwości osiągnięcia znaczących oszczędności energii elektrycznej oraz możliwości racjonalizacji jej zużycia.
4. Przedstawienie rozwiązań dających wymierną poprawę jakości powietrza.

Zakres tematyczny:

  • oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych
  • oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST
  • poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • wykorzystanie wykorzystanie IoT (Internet of things, czyli Internet rzeczy) na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarach wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko z zakresu zarządzania energooszczędnym oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami parkingowymi, odbiorem odpadów, opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody, zbieraniem danych o zanieczyszczeniu powietrza, intensywności ruchu itp.,
  • wykorzystanie pojazdów elektrycznych wraz z budową i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania

Spotkania zorganizowano we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatywa zorganizowania takiej strefy wyszła ze środowiska jednostek samorządu terytorialnego, które chcą pozyskać niezbędną wiedzę, jak również informacje potrzebne do przeprowadzenia planowanych inwestycji, a jest w tym zakresie do zrobienia bardzo wiele. Ponad 70% polskich miast i miasteczek planuje inwestycje z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. Przyspieszenie działań w tym kierunku spowodowane jest nie tylko wysokimi kosztami, ale też przewidywanym znacznym wzrostem cen energii.

 

Spotkanie składało się  z części plenarnej, części szkoleniowej w grupach roboczych oraz gali wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku. W trakcie spotkania plenarnego tematy poprowadzą przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich. Spotkanie szkoleniowe, jak i spotkanie plenarne miały charakter merytoryczny.

    

Spotkanie obejmowało dwie merytoryczne sesje szkoleniowe:

Sesja I  – Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe w służbie samorządu
Sesja II – Nowoczesne rozwiązania elektromobilności i internetu rzeczy w służbie samorządu

Program:

Spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego poświęcone gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin.

Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe w służbie samorządu, Sesja I

10.00 – 10.30 Otwarcie, Referat wprowadzający Jakie powinno być oświetlenie przestrzeni publicznej. Co należy wiedzieć aby otrzymać zadawalający efekt w zakresie oświetlenia ulicznego – Krzysztof Nowakowski, ekspert Krajowego Centrum Doradztwa JST
10.30 – 11.00 Rozwiązania oszczędności energii w oświetleniu wewnętrznym z uwzględnieniem nowej normy oświetleniowej – Przemysław Skorupa, HELVAR
11.00 – 11.20 Dlaczego warto inwestować w inteligentne przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem – Dariusz Chlastawa, ALUMAST S.A.
11.20 – 11.45 Korzyści sektora publicznego ze współpracy w ramach PPP przy realizacji oświetlenia ulicznego – Kacper Kozłowski, INVESTMENT SUPPORT
11.45 – 12.15 Wyzwania dla samorządów w kontekście zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie (u.c.p.g.) oraz implementacji Rozszerzonej Odpowiedzialności
Producenta (ROP) –Mecenas Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners
12.15 – 13.30 Przerwa na zapoznanie się z ofertą Wystawców
13.30 – 14.00 Przegląd aktów normatywnych związanych z rozwojem obszarów wiejskich
– Leszek Świętalski, Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
14.00 – 14.30 Praktyczne doświadczenia z prowadzenia pomiarów rozkładu luminancji na
oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefach dostępu do tuneli – Mikołaj Przybyła, GL Optic
14.30 – 15.00 Oświetlenie przestrzeni publicznych, parków i ogrodów – dr hab.inż. arch. prof.
Justyna Martyniuk – Pęczek, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Tadeusz Marytniuk, ELMARCO
15.00 – 15.30 Inteligentne oświetlenie częścią Smart City, czyli Internet Rzeczy od Orange – Wojciech Radlak, Daniel Janukowicz, Orange Polska

Nowoczesne rozwiązania elektromobilności i internetu rzeczy oraz automatyki w służbie samorządu,

Sesja II

10.00 – 10.30 Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – zmiany istotne dla samorządów – Jacek Mizak, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
10.30 – 10.50 Doświadczenia z eksploatacji pojazdów elektrycznych w działalności gospodarczej – Jakub Bernatt, KOMEL
10.50 – 11.10 Prezentacja rozwiązań samochodów elektrycznych na potrzeby samorządów
11.10 – 11.40 Słupy oświetleniowe jako skuteczne i ekonomiczne rozwiązaniem problemu budowy infrastruktury stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych – Krzysztof Joppke, ALUMAST S.A
11.40 – 12.00 Koncepcje zmiany prawa dotyczącego zagospodarowania przestrzennego – Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich
12.00 – 13.30 Przerwa na zapoznanie się z ofertą Wystawców
13.30 – 14.20 Od kryzysu do rozwoju – Marek Wójcik, Związek Miast Polskich, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
14.20 – 15.20 Czy warto inwestować w nowoczesne rozwiązania internetu rzeczy w dobie ograniczenia budżetów miast i gmin? – dr Sebastian Grabowski redaktor Miasto-Miasto
15.20 – 15.40 Podsumowanie obrad

Spotkanie zakończyła uroczystość wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku.

„ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów” zorganizowane zostało we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie sesji, prezentacje merytoryczne prowadzili również przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich, Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich.

 

Zobacz naszą OFERTĘ.       Sprawdź RAPORT z poprzedniej edycji.