„Światło i Elektrotechnika dla Samorządów”

 

„ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów” na 20. Międzynarodowych Targach Światło 2023

 

Związek Gmin Wiejskich RP organizuje na Targach, już po raz drugi, wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich, spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego „ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów”. Poświęcone ono będzie gospodarce energetycznej w zakresie OZE, oświetlenia i elektromobilności na terenie miast i gmin i w tym kontekście sposobom istotnego obniżenia kosztów energii elektrycznej wydatkowanej na cele własne gminy. Spotkanie zgromadzi przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym burmistrzów i wójtów z terenu całej Polski.
Na prośbę organizatorów tego spotkania, jednym z ważniejszych poruszanych tematów, będzie sprawa wykorzystywania małych elektrowni wiatrowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

OZE – koszty, oszczędności i realne korzyści dla JST

 

Do zadań własnych gminy, w oparciu o przepisy Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy Prawo energetyczne, należy zaopatrzenie wspólnoty samorządowej w energię elektryczną. Koszty z tym związane są ogromne i stanowią bardzo istotną pozycję w budżecie każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego. Instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe pozwalają realnie ograniczyć wydatki ponoszone na prąd, a uzupełnione o magazyny energii umożliwiają uzyskanie dużej niezależności od systemu energetycznego. Pozwalają także na tworzenie realnej samowystarczalności energetycznej oraz poprawiają tzw. lokalne bezpieczeństwo energetyczne.

Dynamiczny rozwój technologii ogniw daje szanse budowania magazynów energii mniejszych i tańszych, co stwarza nowe możliwości w zakresie rozwoju i lepszego wykorzystania systemów fotowoltaicznych i wiatrowych. Można przez to uniknąć automatycznych wyłączeń spowodowanych przekroczeniem poziomów poboru oraz asymetrią napięć. Dodatkowo, magazyny energii połączone np. ze stacjami do ładowania samochodów elektrycznych mają bardzo istotne znaczenie w dążeniu do ograniczania kosztów wynikających z wysokich opłat ponoszonych na rzecz operatorów sieci energetycznych. Jest to tym bardziej istotne, że przed każdą Jednostką Samorządu Terytorialnego stoją realne problemy związane z ustawowymi obowiązkami zastosowania pojazdów elektrycznych do zadań własnych oraz w jednostkach podległych.

Fachowcy oceniają, że przy odpowiednio skonfigurowanej instalacji OZE – wydatki na ww. cele mogą być obniżone nawet o 90%. Czy jest to rzeczywiście możliwe? Czy jest to możliwe w małej Jednostce Samorządu Terytorialnego, w której liczymy każdą wydaną złotówkę?
Na te bardzo ważne pytania będziemy się starali odpowiedzieć w trakcie spotkań „Światło i Elektrotechnika dla Samorządów”, które organizujemy w dniach 15-17 marca 2023 r. w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHIKA 2023 i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2023.
Serdecznie zapraszam!

Leszek Świętalski,  Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

Spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego poświęcone będzie gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin. Wydarzenie będzie integralną częścią Strefy Oświetlenia Terenów Publicznych.

 

Cel spotkania:

1. Dostarczenie kompendium wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach wraz z konkretnymi wskazówkami na temat możliwości i zakresu ich zastosowania oraz analizą konkretnych przykładów ich realizacji.
2. Przekazanie niezbędnych informacji do przeprowadzenia racjonalnej i uzasadnionej modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego, mającej na celu lepszą jakość i oszczędność nakładów na inwestycje i eksploatację oraz do podjęcia działań w zakresie nowych inwestycji.
3. Pokazanie możliwości osiągnięcia znaczących oszczędności energii elektrycznej oraz możliwości racjonalizacji jej zużycia.
4. Przedstawienie rozwiązań dających wymierną poprawę jakości powietrza.

Zakres tematyczny:

  • oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych
  • oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST
  • poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • wykorzystanie wykorzystanie IoT (Internet of things, czyli Internet rzeczy) na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarach wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko z zakresu zarządzania energooszczędnym oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami parkingowymi, odbiorem odpadów, opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody, zbieraniem danych o zanieczyszczeniu powietrza, intensywności ruchu itp.,
  • wykorzystanie pojazdów elektrycznych wraz z budową i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania

Spotkania zorganizowane zostanie we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatywa zorganizowania takiej strefy wyszła ze środowiska jednostek samorządu terytorialnego, które chcą pozyskać niezbędną wiedzę, jak również informacje potrzebne do przeprowadzenia planowanych inwestycji, a jest w tym zakresie do zrobienia bardzo wiele. Ponad 70% polskich miast i miasteczek planuje inwestycje z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. Przyspieszenie działań w tym kierunku spowodowane jest nie tylko wysokimi kosztami, ale też przewidywanym znacznym wzrostem cen energii.

 

Spotkanie składać się będzie z części plenarnej, części szkoleniowej w grupach roboczych oraz gali wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2022 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2022 Roku. W trakcie spotkania plenarnego tematy poprowadzą przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich. Spotkanie szkoleniowe, jak i spotkanie plenarne będą miały charakter merytoryczny.

   

 

Spotkanie zakończy uroczystość wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2022 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2022 Roku.

Zobacz naszą OFERTĘ.       Sprawdź RAPORT z poprzedniej edycji.