Światło i Elektrotechnika dla Samorządów
na Targach Światło

 

W ramach 29. Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO oraz 19. Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA zostaną zorganizowane spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wydarzenie będzie integralną częścią Strefy Oświetlenia Terenów Publicznych.

 

Tytuł ogólny spotkań: „ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów”

 

Spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego poświęcone będzie gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin.

 

Cel spotkania:

1. Dostarczenie kompendium wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach wraz z konkretnymi wskazówkami na temat możliwości i zakresu ich zastosowania oraz analizą konkretnych przykładów ich realizacji.
2. Przekazanie niezbędnych informacji do przeprowadzenia racjonalnej i uzasadnionej modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego, mającej na celu lepszą jakość i oszczędność nakładów na inwestycje i eksploatację oraz do podjęcia działań w zakresie nowych inwestycji.
3. Pokazanie możliwości osiągnięcia znaczących oszczędności energii elektrycznej oraz możliwości racjonalizacji jej zużycia.
4. Przedstawienie rozwiązań dających wymierną poprawę jakości powietrza.

Zakres tematyczny:

  • oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych
  • oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST
  • poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • wykorzystanie wykorzystanie IoT (Internet of things, czyli Internet rzeczy) na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarach wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko z zakresu zarządzania energooszczędnym oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami parkingowymi, odbiorem odpadów, opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody, zbieraniem danych o zanieczyszczeniu powietrza, intensywności ruchu itp.,
  • wykorzystanie pojazdów elektrycznych wraz z budową i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania

Spotkania zorganizowane zostaną, we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatywa zorganizowania takiej strefy wyszła ze środowiska jednostek samorządu terytorialnego, które chcą pozyskać niezbędną wiedzę, jak również informacje potrzebne do przeprowadzenia planowanych inwestycji, a jest w tym zakresie do zrobienia bardzo wiele. Ponad 70% polskich miast i miasteczek planuje inwestycje z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. Przyspieszenie działań w tym kierunku spowodowane jest nie tylko wysokimi kosztami, ale też przewidywanym znacznym wzrostem cen energii.

 

      

Spotkanie składać się będzie z części plenarnej, części szkoleniowej w grupach roboczych oraz gali wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku. W trakcie spotkania plenarnego tematy poprowadzą przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich. Spotkanie szkoleniowe, jak i spotkanie plenarne, będą miały charakter merytoryczny. Na terenie targowym zorganizowane zostaną praktyczne, interaktywne pokazy.

Wydzielone zostaną cztery specjalne Strefy Targowe:

• Strefa Oświetlenia Terenów Publicznych,
• Strefa IoT dla Samorządów,
• Strefa Odnawialnych Źródeł Energii,
• Strefa Elektromobilności.

 

     

Strefy będą dawały możliwość praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi w zakresie oświetlenia, OZE, pojazdów elektrycznych i stacji ładowania.

Będą także umożliwiały:

• poznanie konkretnych rozwiązań z zakresu sterowania i IoT,
• sprawdzenie działania, zapoznanie się z możliwościami i zakresem programowania, odczytywania i przesyłania danych oraz weryfikacji wyników.

Program:

10.30 – 11.30 Część plenarna
11.30 – 15.00 szkolenia specjalistyczne w mniejszych grupach tematycznych.
11.30 – 15.00 pokazy i warsztaty interaktywne na terenie targowym.
15.30 – 16.30 Gala wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto
2021 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku, podsumowanie spotkania.

Firmy zainteresowane pokazaniem swojej oferty na stoisku w Strefie Oświetlenia Terenów Publicznych i poprowadzeniem prezentacji w czasie spotkań prosimy o kontakt:

Kamilla Walicka; email; kamilla.walicka@agencjasoma.pl; tel.: 664 050 976

 

Prezentacje w czasie spotkań dostępne są wyłącznie dla wystawców STREFY.

 

Zobacz naszą OFERTĘ.       Sprawdź RAPORT z poprzedniej edycji.