Strefa Oświetlenia Terenów Publicznych na Targach ŚWIATŁO

 

W ramach XXIX Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2021 zostaną zorganizowane spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wydarzenie będzie integralną częścią Strefy Oświetlenia Terenów Publicznych.

 

Tytuł ogólny spotkań: „ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów”.

 

Inicjatywa zorganizowania takiej strefy wyszła ze środowiska jednostek samorządu terytorialnego, które chcą pozyskać niezbędną wiedzę, jak również informacje potrzebne do przeprowadzenia planowanych inwestycji, a jest w tym zakresie do zrobienia bardzo wiele. Ponad 70% polskich miast i miasteczek planuje inwestycje z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. Przyspieszenie działań w tym kierunku spowodowane jest nie tylko wysokimi kosztami, ale też przewidywanym znacznym wzrostem cen energii.

Spotkania zorganizowane zostaną, we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich i Związkiem Miast Polskich.

 

      

Spotkania poświęcone będą szeroko pojętej gospodarce energetycznej na terenie miast i gmin, a więc takim sprawom jak:

 • oświetlenie ulic,
 • oświetlenie terenów wiejskich i miejskich oraz
 • oświetlenie budynków,
 • prowadzenie i rozbudowa sieci średniego i niskiego napięcia,
 • zapewnienie dostaw energii na potrzeby:
  • budynków mieszkalnych,
  • budynków użyteczności publicznej,
  • szpitali,
  • centr handlowych,
  • miejskim stacjom transformatorowym,
  • izolowanym przyłączom do budynków oraz
  • środkom i rozwiązaniom zapewniającym poprawę efektywności energetycznej,
 • wykorzystaniu urządzeń i systemów pozyskiwania ciepła i prądu z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, geotermalna, hydrotermalna i aerotermalna),
 • wykorzystaniu nowych technologii (komunikacja, w tym samochody elektryczne i o napędzie alternatywnym, trakcja kolejowa i tramwajowa, systemy teletechniczne i monitoringu, usługi opiekuńczo zdrowotne).

     

Spotkania będą obejmowały zarówno część plenarną jak i część szkoleniową w mniejszych grupach oraz wspólną galę wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku.

Spotkania szkoleniowe jak i spotkanie plenarne będą miały charakter merytoryczny i obok prezentacji teoretycznych połączone będą z pokazami interaktywnymi na terenie targowym. Na ternie targowym wydzielona zostanie dodatkowo specjalna strefa oświetlenia terenów publicznych.

Spotkania skierowane będą zarówno do przedstawicieli władz samorządowych jak i osób zatrudnionych w wydziałach inwestycji, eksploatacji, konserwacji oraz zakładach komunalnych.

Firmy zainteresowane pokazaniem swojej oferty na stoisku w Strefie Oświetlenia Terenów Publicznych i poprowadzeniem prezentacji w czasie spotkań prosimy o kontakt:

Kamilla Walicka; email; kamilla.walicka@agencjasoma.pl; tel.: 664 050 976

 

Prezentacje w czasie spotkań dostępne są wyłącznie dla wystawców STREFY.

 

Zobacz naszą OFERTĘ.       Sprawdź RAPORT z poprzedniej edycji.