osobowosc roku ikona

Konkurs Osobowość Roku

 

Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczo-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.

Nagroda OSOBOWOŚĆ ROKU ma uhonorować działalność i aktywność osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce, w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich (zgodnie z Regulaminem Konkursu).

Nominacje do nagrody Osobowość Roku  ogłaszane są w 3 kategoriach:

  • nauka
  • gospodarka
  • otoczenie biznesu

 

Konkurs Osobowość roku 2022

Organizatorami Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU są ogólnopolskie organizacje branżowe:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,  Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nominacji nastąpi w dniach 15-17 marca 2023 r. podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 30 listopada 2022 r.:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@osobowoscroku.pl;
  • w wersji papierowej na adres: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

 

Kapituła Konkursu

Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sekretarz Kapituły, mgr inż.  Marek Orłowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego

Materiały do pobrania

Organizatorzy