Ogłaszamy nową edycję Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku!

 

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w 23-ej edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 roku.

 

Konkurs ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje.

UWAGA!

Zgłoszenia za pośrednictwem FORMULARZA przyjmujemy do dnia 30 listopada 2021 r.

Wyjątek stanowią inwestycje w kategorii 6. „Oświetlenie świąteczne”, które należy zgłosić do 24 grudnia br.

Szczegóły: REGULAMIN KONKURSU

Wszelkie pytania dot. Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@pzpo.pl lub tel. 22/ 843-20-19.

Patronat nad Konkursem sprawują: Izba Architektów RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Gmin Wiejskich RP

 

             

Poniżej publikujemy wyniki Konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2020 roku” i „Najlepszą inwestycję oświetleniową 2020 roku.”

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział !

W tym roku Komisja postanawia ustanowić Nagrodę Specjalną im. Alicji Peczyńskiej za nieprzeciętne i niestandardowe rozwiązania oświetleniowe w zakresie oświetlenia i iluminacji mogące być przykładem innowacyjnego podejścia do problemów oświetlenia i techniki świetlnej.

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2020 r.
przyznano Katolickiej Parafii Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie za „Iluminację zewnętrzną budynku Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie oraz oświetlenie wewnętrzne Bazyliki”.

II nagrodę w kategorii ILUMINACJA WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH, KULTURALNYCH, ORAZ OBIEKTÓW ARTYSTYCZNYCH otrzymała firma ETEC Sp. z o.o. za „Iluminację przestrzeni publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie.”

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH
I nagrodę przyznano Urzędowi Miasta Bielsk Podlaski za „Modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta Bielsk Podlaski”.

II nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH otrzymuje firma Pollight Sp. z o.o. za „Modernizację oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim”.

Równocześnie Firma Pollight Sp. z o.o. otrzymała Nagrodę Związku Gmin Wiejskich RP za realizację modernizacji oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim.

II nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH otrzymały ex aequo Urząd Gminy Pawłowice za „Budowę oświetlenia przy ul. Zawadzkiego z odcinkiem ul. Konopnickiej w Golasowicach oraz doświetlenie w rejonie skrzyżowania ul. Zawadzkiego i ul. Kraszewskiego.”
III nagrodę otrzymała Gmina Ożarów za „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów.”

W kategorii OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENÓW MIEJSKICH I PUBLICZNYCH, TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I OGRODÓW ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY
I nagrodę przyznano firmie ATM Lighting Sp. z o.o. za „Realizację oświetlenia Dworca PKP w Zielonej Górze.”
II nagrodę otrzymała Gmina Miasto Pionki za “Zielone Pionki” – obiekt I – Skwer (park) przy Al. Jana Pawła II w Pionkach.

W kategorii OŚWIETLENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
I nagrodę przyznano Powiatowi Pilskiemu za „Odbudowę stadionu i montaż nowoczesnego oświetlenia stadionu powiatowego przy ul. Okrzei w Pile.”

Firma ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. otrzymuje Nagrodę Specjalną – Nagrodę imienia Alicji Peczyńskiej za:

  1. Nowatorskie rozwiązania zastosowane przy iluminacji budynku nowej siedziby firmy.
  2. Starannie dobrane i dedykowane funkcjom pomieszczeń oświetlenie główne i miejscowe hal produkcyjnych wraz z oświetleniem części biurowej nowej siedziby. Zastosowane oprawy oświetleniowe stanowią nie tylko istotny element architektury, ale i wyraz niezwykłej dbałości o dobre samopoczucie pracowników. Na uznanie zasługuje zastosowanie różnego rodzaju oświetlenia akcentowego oraz umiejętny dobór natężenia oświetlenia, z możliwością jego sterowania na płaszczyznach pionowych i poziomych, a także wykorzystanie światła o różnej barwie.
  3. Innowacyjne oświetlenie terenu zewnętrznego stanowiącego zaplecze firmy. Oświetlenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób indywidualny, dedykowany dla tego zakładu zapewniając bardzo dobrą warunki widzenia przy zapewnieniu wymaganej równomierności oświetlenia na terenie całego zakładu

Miasto i Gmina Września otrzymała Nagrodę Specjalną za Kompleksowe oświetlenie budynku Domu Kultury w ramach całkowitego remontu budynku.

Komisja postanowiła nie przyznawać Tytułu NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub pisząc pod wskazany adres e-mail

tel.: 22/843-20-19,

e-mail: biuro@pzpo.pl