Mamy już program szkoleń i warsztatów towarzyszących Targom ŚWIATŁO 2020!

 

Zobacz naszą OFERTĘ DLA WYSTAWCÓW.

Sprawdź RAPORT z poprzedniej edycji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem 23 szkoleń i specjalistycznych warsztatów organizowanych w ramach XXVIII Targów Światło 2020.

 

REJESTRACJA na szkolenia i warsztaty ruszy już wkrótce!

 

5 lutego 2020
PIIB 1: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia – aktualne wymagania, problemy interpretacyjne Sala: C3

9.30 – 11.00 Aktualne normy i przepisy; przegląd – mgr inż. Zenon Bartyński, spec. ds.układów
pomiarowo-rozliczeniowych SEP O/Wrocław
11.00 – 12.00 prezentacja firmowa
12.00 – 13.30 przerwa
13.30 – 14.00 prezentacja firmowa
14.00 – 15.30 Samoczynne wyłączanie zasilania, prawidłowy montaż wyłączników RCD w
poszczególnych układach sieciowych – mgr inż. Zenon Bartyński
15.30 – 16.00 Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja

PIIB 2: Nowoczesne instalacje OZE w praktyce; Sala: C2

10:00 – 10:30 Rynek Energii – Szymon Leśniak, Voolt
10:30 – 11:10 Okablowanie w instalacjach fotowoltaicznych – Marek Trajdos, Helukabel
11:10 – 11:40 Audyt i planowanie instalacji fotowoltaicznej – Mateusz Ludwisiak, Voolt
11:40 – 12:20 Zabezpieczenie i monitoring instalacji PV – Bartosz Zaremba, Jean Mueller
12:20 – 13.45 przerwa
13:45 – 14:30 Pompy ciepła – Tomasz Mania, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
14:30 – 15:00 prezentacja firmowa
15:00 – 15:30 Konstrukcje pod panele PV
15:30 – 16:00 prezentacja firmowa
16:00 – 16:30 Opłacalność, finansowanie, gwarancje, ubezpieczenia – Szymon Leśniak, Voolt

PIIB 3: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – Vademecum Projektanta; Sala: D nad halą 4

10.00 – 11.00 Podział oświetlenia awaryjnego według normy PN-EN 1838 oraz znaki
bezpieczeństwa dla wymagań normatywnych PN-ISO 7010 i PN-N 01256-5 przywołane w warunkach technicznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Dawid Michalik, TM Technologie Sp. z o.o.
11.00 – 12.30 Wymagania szczegółowe dla opraw oświetlenia awaryjnego PN-EN 60598 2-22 oraz
wymagania prawne krajowe (wyrób budowlany, świadectwa dopuszczenia CNBOP)
– Marek Ryba, ekspert PZPO
12.30 – 14.00 przerwa
14.00 – 15.00 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia awaryjnego w oparciu o
DIALux 4.13 – optymalizacja projektów poprzez odpowiednie wykorzystanie rozsyłu strumienia świetlnego – Maciej Nowacki, TM Technologie Sp. z o.o.
15.00 – 16.00 Wybrane aspekty przeciwpożarowych wymagań budowlanych i dróg ewakuacyjnych – bryg. Michał Szymaniak

PIIB 4: Oświetlenie drogowe, sesja 1; Sala: C1

10.00 – 11.00 Kiedy i na jakiej podstawie należy podejmować decyzję modernizacji oświetlenia na
terenie miasta i gminy; studium przypadku – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
11.00 – 11.20 Wprowadzenie do weryfikacji oświetlenia drogowego z wykorzystaniem systemu do
pomiaru luminancji – dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz Politechnika Poznańska
11.20 – 11.40 Symulacja pomiarów na drodze zgodnie z normą PN-EN 13201 przy użyciu
matrycowego miernika luminancji przystosowanego do pomiarów na drogach (pomiary i interpretacja wyników na żywo) – inż. Jacek Dylak, GL Optic
11.40 – 12.10 Polskie innowacyjne rozwiązania drogowych opraw solarnych z dodatkową funkcją
zasilania z sieci energetycznej – Ewa Sekuła, ELGIS Garbatka
12.10 – 13.40 przerwa
13.40 – 14.10 Korzyści finansowe i pozafinansowe dla JST na podstawie wdrożenia inteligentnego oświetlenia dla miasta Słupsk – Krzysztof Rogaliński, REVA SILED
14.10 – 14.50 Czym się kierować wybierając system sterowania oświetleniem ulicznym – Janusz Kobylak, RABBIT
14.50 – 15.20 prezentacja firmowa
15.20 – 16.00 Jakie zmiany w konserwacji oświetlenia drogowego i iluminacji pociąga za sobą technologia LED – mgr inż. Ireneusz Frąckowiak

PIIB 5: Vademecum inwestora budowlnaego; Sala: E nad halą 4

10:00 – 10:45 Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych w świetle wyzwań jakie stawia przed inwestorem współczesny rynek – Paweł Glosa, Investcover
10:45 – 11:30 Ważne aspekty, na które należy zwrócić uwagę w trakcie wyboru biura projektowego i wykonawcy robót budowlanych – Robert Małetka, Investcover
11:30 – 11:50 System automatyki budynku i BMS – potrzeba wdrożenia, koszty, zasadność w nowych projektach inwestycyjnych – Krzysztof Bazan, BMGROUP
11:50 – 12:10 OZE, czy nie OZE – świadome podejmowanie decyzji oraz kluczowe elementy projektu – Szymon Leśniak, Voolt
12:10 – 12:30 Systemy pożarowe, bezpieczeństwa – potrzeby wdrożenia, możliwe odstępstwa i zmiany – Marek Majchrzak, RCS Engineering
12:30 – 12:45 Kluczowe elementy instalacji teletechnicznej w budynku – Marek Ziółkowski, STP XXI
12:45 – 13:00 Systemy automatyki użytkowej domu i biura – standaryzacja czy indywidualność – Krzysztof Bazan, BMGROUP

6 lutego 2020
PIIB 6: Projektowanie instalacji elektrycznych – wybrane zagadnienia

techniczne i prawne w świetle orzecznictwa; Sala: C2
10.00 – 11.00 Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej projektanta w
świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk
11.00 – 11.45 Nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce – Bezprzewodowy Monitoring
Oświetlenia Awaryjnego „Wireless Professional” kontra klasyczne rozwiązania z magistralą komunikacyjną – Artur Borowski, RP Technik
11.45 – 13.15 przerwa
13.15 – 13.35 prezentacja firmowa
13.35 – 14.35 Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej kierownika
budowy w świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk
14.35 – 15.00 prezentacja firmowa
15.00 – 16.00 Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej inspektora
nadzoru inwestorskiego w świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk

PIIB 7: Przeglądy i monitorowanie instalacji elektrycznych ; Sala: C3

9.30 – 11.00 Przegląd i kontrola instalacji (PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-6). Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych
11.00 – 11.40 Kryteria lokalizacji detektorów przeznaczonych do wykrywania mediów wybuchowych w przełożeniu na szybkość reakcji systemu detekcji w: kotłowniach gazowych, akumulatorowniach, halach magazynowych – Marek Kaźmierczak, Gazex
11.40 – 13.10 przerwa
13.10 – 14.00 MeternetPRO – system odczytu i rejestracji zużycia energii elektrycznej i innych mediów – Krzysztof Gosławski, F&F
14.00 – 15.00 Sprawdzenie instalacji elektrycznej – oględziny, pomiary, sporządzenie protokołu,
okres ważności przeprowadzonych badań – inż. Ireneusz Ruszel
15.00 – 16.00 Kwalifikacje osób wykonujących przeglądy – inż. Ireneusz Ruszel

PIIB 8: Optymalizacja zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w związku z rosnącą konsumpcją energii i ochroną przed złośliwym oprogramowaniem i nieupoważnionym dostępem ; Sala: D nad halą 4

9:30 – 10:30 Rozproszony system FDIR Schneider Electric – od projektu do realizacji, doświadczenia z eksploatacji – mgr inż. Bogdan Grabarczyk
10:30 – 11:30 Nowa rodzina zabezpieczeń cyfrowych serii Easergy P1, P3 i P5 oraz MiCOM P139 z
nowym panelem komunikacyjnym HDI – mgr inż. Krzysztof Burek
11.30 – 13.00 przerwa
13:00 – 13:30 Cyberbezpieczeństwo w systemach energetycznych i przemysłowych – strategia
i usługi Schneider Electric – mgr inż. Michał Bojnowski
13:30 – 14:00 Zaawansowane zabezpieczenia łukoochronne typu VAMP w rozdzielnicach SN – mgr inż. Marcin Mucha

14:00 – 14:50 Cyfryzacja układów rozdziału energii elektrycznej – możliwości, korzyści, przykłady rozwiązań – mgr inż. Szymon Hochół, mgr inż. Artur Tobiasz
14:50 – 16.10 Niezawodność zasilania – urządzenia do kontroli stanu izolacji w sieciach IT oraz poprawy jakości energii elektrycznej – mgr inż. Szymon Hochół, mgr inż. Marek Marchewka
16:10 – 16:40 Cyfrowe rozwiązania dla projektantów – mgr inż. Michał Freza, mgr Anna Dąbkowska

PIIB 9: Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków; Sala: E nad halą 4

10.00 – 11.00 Nowelizacja ustaw i rozporządzeń dotyczących efektywności energetycznej budynków – dr inż. Jerzy Kwiatkowski
11.00 – 12.00 Optymalizacja automatyki budynkowej HVAC – Bartosz Marciniak, Promar
12.00 – 13.30 przerwa
13.30 – 15.00 Przegląd energetyczny jako narzędzie do obniżenia kosztów funkcjonowania budynku – dr inż. Paweł Kędzierski

PIIB 10: Elektromobilność – Pojazdy elektryczne oraz stacje ładowania w polskich miastach; Sala: C1, godz. 10.00 – 15.00

• dyrektywa RAD2 i perspektywy jej wdrażania
• przeliczanie emisyjności
• zagadnienia prawne elektromobilności
• zarządzanie stacjami ładowania
• plany rozwoju elektromobilności

PIIB 11: Oświetlenie drogowe, sesja 2; Sala: A

9.30 – 10.30 Wymagania formalne dla opraw – procedura badań, ocena zgodności wyrobów, etykietowanie opraw oświetlenia drogowego – dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej
10.30 – 11.30 Wymagania funkcjonalne dla opraw oświetlenia drogowego – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
11.30 – 12.00 Co z finansowaniem inwestycji oświetleniowych po 2020 roku? Alternatywne metody finansowania inwestycji oświetleniowych
12.00 – 13.30 przerwa
13.30 – 14.00 Energooszczędne rozwiązania oświetlenia ulicznego wykorzystujące innowacyjną technologię zasilania lamp LED – Artur Rozmus, Ledolux
14.00 – 15.00 Zarządzanie mocą bierną w instalacjach oświetlenia ulicznego wyposażonych w lampy
LED i w innych obiektach komunalnych – mgr inż. Radosław Petluszewski
15.00 – 15.30 prezentacja firmowa
15.30 – 16.30 IoT, Smart City, a oświetlenie

7 lutego 2020
PIIB 12: Prawidłowa praca sieci nn w warunkach normalnych i minimalizacja skutków zakłóceń w sytuacjach awaryjnych; Sala: C3

10.00 – 10.45 Zapewnienie standardowych parametrów sieci – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych
10.45 – 11.30 Jak zwiększyć niezawodność warunków zasilania – inż. Ireneusz Ruszel
11.30 – 12.10 Jak zapewnić skuteczną kompensację mocy biernej w sieciach niskiego napięcia, obiektach z dużą ilością UPS, źródeł światła LED, sklepach, zakładach produkcyjnych oraz innych obiektach – Andrzej Anuszkiewicz, LOPI ELEKTRONIKA
12.10 – 13.45 przerwa
13.45 – 14.30 Zasilanie awaryjne – inż. Ireneusz Ruszel
14.30 – 15.15 Eksploatacja agregatów prądotwórczych – inż. Ireneusz Ruszel
15.15 – 16.00. Magazyny energii stabilizujące pracę sieci energetycznych – inż. Ireneusz Ruszel

PIIB 13: Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna – nowoczesne technologie w budynkowych instalacjach teletechnicznych; Sala: C1

9.30 – 10.00 Pomoc prawna UKE przy budowie nowoczesnych instalacji teletechnicznych
10.00 – 11.00 Okablowanie teletechniczne budynków mieszkalnych ?
– Jacek Kosiorek, PIRC, Marek Ziółkowski, STP XXI
11.00 – 11.30 prezentacja firmowa
11.30 – 13.00 przerwa
13.00 – 13.30 prezentacja firmowa
13.30 – 14.30 Nowe praktyki w zakresie planowania infrastruktury teletechnicznej w budynkach użyteczności publicznej wymagania a rzeczywistość
14.30 – 15.30 Omówienie Konkursu i wręczenie nagród w Konkursie na nowoczesną instalację teletechniczną – Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną

PIIB 14: Instalacje elektryczne – wybrane zagadnienia prawne i techniczne; Sala: C2

10.00 – 11.30 Okresowe kontrole obiektów budowlanych – radca prawny Jolanta G. Szewczyk
11.30 – 12.00 Ochrona garaży i parkingów podziemnych zagrożonych emisją tlenku węgla i propanu – butanu (LPG) – Marek Kaźmierczak, Gazex
12.00 – 13.30 przerwa
13.30 – 14.00 prezentacja firmowa
14.00 – 15.30 Metodologia okresowych kontroli obiektów budowlanych w świetle prawa budowlanego – radca prawny Jolanta G. Szewczyk

PIIB 15: Automatyka budynkowa; Sala: B

9:30 – 10:00 Projektowanie systemów automatyki i BMS standardy etapy projektów od projektu przetargowego do powykonawczego – Krzysztof Bazan BMGROUP
10:00 – 10:45 mH-DEVELOPER – pierwszy kompleksowy system dedykowany dla deweloperów – Maciej Żuk, F&F
10:45 – 11:15 Połączenie tradycyjnego osprzętu elektroinstalacyjnego z nowoczesnymi elementami sterowania budynkiem – Tomasz Niedziela, OSPEL
11:15 – 12:45 przerwa
12.45 – 13.15 prezentacja firmowa
13:15 – 13:45 Programowanie, wizualizacje systemów BMS, aplikacje mobilne – wdrażanie, projektowanie, standardy i technologie dostępne na rynku – Marek Majchrzak, RCS Engineering
13:45 – 14:15 Systemy automatyki domu HMS – standaryzacja czy indywidualność– Krzysztof Bazan, BMGROUP

PIIB 16: Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa; Sala: E nad halą 4

10.00 – 11.30 Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa (raportowanie do września 2021), alternatywa ISO 50001 – mgr inż. Marek Amrozy
11.30 – 12.30 Optymalizacja pracy instalacji energetycznych i wodnych w zakładach przemysłowych – Bartosz Marciniak, Promar
12.30 – 14.00 przerwa
14.00 – 15.30 Przykłady działań optymalizacyjnych (odzysk ciepła, kogeneracja, odnawialne źródła energii) – dr inż. Adrian Trząski

PIIB 17: Co nowego w oświetleniu; Sala: A

9.30 – 10.30 Wymagania funkcjonalne dla opraw oświetleniowych – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
10.30 – 11.10 Co nowego w systemach zasilania inteligentnego oświetlenia LED – Mateusz Jaromin, MPL Power
11.10 – 11.40 Sterowanie i zarządzanie oświetleniem w obiektach o różnym charakterze
11.40 – 13.00 przerwa
13.00 – 13.20 Czy instalacja oświetleniowa może być prostsza? Przegląd najnowszych systemów połączeń i złączek do opraw i instalacji oświetleniowych, w tym do inteligentnych rozwiązań oświetleniowych – Mariusz Zajączkowski, CONTRANS TI
13.20 – 14.00 Badania wyrobów pod kątem uzyskania niezbędnych danych potrzebnych do
zarejestrowania wyrobów w obowiązkowym Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL) – dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej
14.00 – 14.30 Efekt migotania w źródłach oraz oprawach LED oraz jego wpływ na otoczenie – Norbert Chrzanowski, LEDIN
14.30 – 15.30 Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych i jego elementów – dr inż. Marek Kurkowski

 

Specjalistyczne warsztaty komputerowe z zakresu projektowania
instalacji i przygotowania inwestycji BIM. Szkolenia w małych grupach z instruktorem

Cena regularna: 400 zł + 23% VAT za udział w jednej sesji.
Zniżka 15% dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (cena ze zniżką 340 zł + 23% VAT).

5 lutego 2020
Sesja 1: Biurowiec – instalacje elektryczne, BMS, stacje ładowania
Sala: B1, 9:00-17:30

Zakres tematyczny:
• programy do projektowania instalacji elektrycznych i oświetleniowych
• projektowanie systemów BMS
• projektowanie systemów monitorowania instalacji
• projektowanie stacji ładowania w budynkach i powiązanych instalacji elektrycznych
• studia przypadków

Sesja 2: Biurowiec – grzanie i chłodzenie, wentylacja, HVAC
Sala: B2, 9:00-17:30

Zakres tematyczny:
• programy do projektowania systemów ogrzewania i chłodzenia
• projektowanie ogrzewania
• projektowanie klimatyzacji
• projektowanie wentylacji
• projektowanie systemów monitorowania ogrzewania, chłodzenia
• systemy monitorowania jakości powietrza
• studia przypadków

Sesja 3: Dom jednorodzinny – ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory
Sala: B3, 9:00-17:30

Zakres tematyczny:
• programy do projektowania instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych
• kalkulatory do fotowoltaiki
• projektowanie rozmieszczenia paneli
• projektowanie instalacji elektrycznych do fotowoltaiki
• projektowanie instalacji do paneli solarnych
• studia przypadków

6 lutego 2020
Sesja 4: Budownictwo mieszkaniowe – teletechnika, jakość oświetlenia
Sala: B1, 9:00-17:30

Zakres tematyczny:
• symulacja procesu budowy
• kosztorysowanie
• integracja projektów przygotowanych przez różne branże
• zarządzanie procesem projektowym
• studia przypadków

Sesja 5: Budownictwo mieszkaniowe – Symulacja procesu budowy, współpraca międzybranżowa
Sala: B2, 9:00-17:30

Zakres tematyczny:
• symulacja procesu budowy
• kosztorysowanie
• integracja projektów przygotowanych przez różne branże
• zarządzanie procesem projektowym
• studia przypadków

Sesja 6: Biurowiec – fasady / dachy forma budynku, komfort cieplny
Sala: B3, 9:00-17:30

Zakres tematyczny:
• projektowanie fasad budynków
• projektowanie dachów
• praktyczne aspekty wykorzystania różnych materiałów budowlanych i izolacyjnych
• obliczanie współczynników efektywności cieplnej
• studia przypadków

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie szkoleń.