Krajowe Centrum Doradztwa i Szkoleń Oświetleniowych dla urzędów gmin, miast i powiatów

 

Zadaniem Krajowego Centrum Doradztwa i Szkoleń Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego jest udzielanie fachowej pomocy w zakresie przygotowania przedstawicieli władz samorządowych do przeprowadzenia modernizacji lub budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy (miasta) lub powiatu.

 

Celem Centrum jest dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy i informacji technicznych na temat sprzętu oświetleniowego oraz systemów jego sterowania w sposób, który pozwoli władzom JST wybrać optymalne rozwiązanie z punktu widzenia konkretnej Jednostki i jej rzeczywistych potrzeb.

Do korzystania z usług Krajowego Centrum Doradztwa i Szkoleń Oświetleniowych zaprasza Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.

PZPO jako organizacja non profit przeprowadza szkolenia on-line przedstawiając różne rozwiązania, omawiając ich wady i zalety.

Szkolenia prowadzone są przez niezależnych ekspertów.

Dzięki szkoleniom wyposażeni zostaniecie Państwo w wiedzę niezbędną do optymalnego przeprowadzenia inwestycji z punktu widzenia technicznego oraz finansowego. Informacje na temat Krajowego Centrum Doradztwa i Szkoleń Oświetleniowych dla urzędów gmin (miast) oraz powiatów znajdziecie Państwo tutaj: www.pzpo.pl

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy do kontaktu:
Krajowe Centrum Doradztwa i Szkoleń Oświetleniowych dla urzędów gmin, miast i powiatów Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego doradztwo@pzpo.pl; +48 22/ 843-20-19.