Konkurs Osobowość Roku 2019 rozstrzygnięty!

 

W Konkursie Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

 

w kategorii NAUKA

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano: dr inż. Markowi Łobodzie

Dr inż. Marek Łoboda jest specjalistą w dziedzinie techniki wysokich napięć, ochrony odgromowej i przepięciowej, prac pod napięciem oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Jest przewodniczącym Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich. Z Politechniką Warszawską związany jest do dzisiaj, gdzie po przejściu na emeryturę prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz kontynuuje prace o charakterze naukowo-badawczym. Dr inż. Marek Łoboda jest ekspertem reprezentującym nasz kraj w pracach normalizacyjnych komitetów technicznych TC 78 (prace pod napięciem) oraz TC 81 (ochrona odgromowa) w ramach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechnik

w kategorii GOSPODARKA

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano ex aequo:
mgr Zbigniewowi Błażejewskiemu i mgr inż. Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

 Pan Krzysztof Wieczorkowski to Prezes Zarządu SONEL S.A. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, specjalność: systemy automatyzacji i Podyplomowego Studium Politechniki Wrocławskiej Teoria i technika ochrony przeciwpożarowej. Od wielu lat związany jest z branżą elektrotechniczną. Zbudował pozycję firmy SONEL, która w roku 2008 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 35 lat szef zespołów pomiarowych, kreator elektrycznych systemów pomiarowych, ostatnio w fotowoltaice i w elektromobilności. Zaangażowanie Krzysztofa Wieczorkowskiego w tworzenie coraz bardziej innowacyjnych urządzeń jest doceniane w najróżniejszych konkursach i plebiscytach. Aktywnie uczestniczy wspieraniu życia kulturalnego w regionie.

 

Pan Zbigniew Błażejewski – Prezes Zarządu JEAN MUELLER POLSKA. Dzięki niebywałemu instynktowi, sprawnemu działaniu na wielu płaszczyznach takich jak: sprzedaż, marketing, czy analiza aktualnego stanu gospodarki, skutecznie i efektywnie prowadzi firmę. Efektem tych działań jest fakt, że firma Jean Mueller Polska stała się , w bardzo krótkim czasie, jednym z leaderów sprzedaży zabezpieczeń do ochrony instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Zbigniew Błażejewski to niestrudzony propagator problematyki zabezpieczeń i ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych, autor ponad stu artykułów technicznych i ponad stu pięćdziesięciu wykładów i warsztatów. Niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. To także osoba, która w niebywały sposób potrafi zjednywać sobie ludzi, ceni bezpośredni kontakt zarówno z pracownikami jak i klientami. Dzięki wszystkim tym cechom jest to nie wątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w branży.

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano: mgr inż. Marcinowi Ocioszyńskiemu

Pan Marcin Ocioszyński to absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W latach 2013 -2016 uczestniczył w pracach komitetu technicznego nr.6 ds. Systemów Zarządzana w Polskim KN, a obecnie został wybrany na Członka Rady Normalizacyjnej przy PKN V kadencji na lata 2020-2023. W latach 2013 -2017 pełnił funkcję Prezesa fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE. Odbudował silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów. Zawsze gotowy służyć pomocą polskim producentom.

 

Wszystkim laureatom i nominowanym gratulujemy!