Izba Architektów RP objęła patronat nad Targami Światło 2021

 

Z  przyjemnością potwierdzamy decyzję Krajowej Rady Izby Architektów RP o objęciu patronatem Międzynarodowych Targów Światło 2021.

Patronatem Izby Architektów RP objęte zostały również Konkursy na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 roku.