Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa

 

27 stycznia 2022 r., podczas 29. edycji Targów ŚWIATŁO i 19. edycji Targów ELEKTROTECHNIKA zorganizowany zostanie Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

 

Będzie to spotkanie inżynierów i techników budownictwa z terenu Mazowsza posiadających uprawnienia budowlane tj. mających prawo pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego.

       

Spotkanie obejmować będzie szkolenia, warsztaty oraz konsultacje obejmujące taką tematykę jak: instalacje elektryczne, energetyczne i OZE, prace przy urządzeniach elektrycznych, cyfryzację procesu budowlanego, budownictwo 4.0 i związanym z nim inteligentnym rozwiązaniom.

Celem wydarzenia będzie pokazanie dorobku Mazowieckiej Izby i firm z regionu Mazowsza, jak również zaprezentowanie konkretnych rozwiązań technicznych na terenie targowym.

Spotkajmy się na targach! 26-28 stycznia 2022, Warszawa Expo XXI

Zapraszamy!