Szkolenia i warsztaty

Targi Światło to nie tylko największe i najstarsze w Polsce branżowe targi oświetlenia, ale także nowoczesna platforma szkoleniowa dla specjalistów z różnych dziedzin. Podczas wydarzenia swoją wiedzę mogą poszerzyć architekci i projektanci, osoby wykonujące funkcje techniczne budownictwie, wyższej kadry dozoru technicznego, instalatorzy, przedstawiciele władz samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządy nieruchomości.

Cykl  szkoleń i specjalistycznych warsztatów, organizowanych przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Poniżej prezentujemy tematykę szkoleń, towarzyszących Targom Światło

1. Spotkanie Jednostek Samorządu Terytorialnego poświęcone będzie gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin

– Oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych,
oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST
– Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
– Wykorzystanie IoT na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarach
wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko z zakresu zarządzania energooszczędnym
oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami parkingowymi, odbiorem odpadów,
opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody, zbieraniem danych o zanieczysz-
czeniu powietrza, intensywności ruchu itp.
– Wykorzystanie pojazdów elektrycznych (także w służbach komunalnych) wraz z budową
i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania
Spotkanie składać się będzie z części plenarnej, części szkoleniowej w grupach roboczych oraz interaktywnych pokazów na terenie targowym.
W trakcie spotkania plenarnego tematy poprowadzą przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich.

2. Skuteczna instalacja odgromowa – budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP
– Zasady i wymagania dla instalacji odgromowej dla budynków mieszkalnych
– Oszacowanie ryzyka, dobór odpowiednich środków
– Jak prawidłowo dobrać środki ochrony, kontrola instalacji, studium przypadku

3. Skuteczna instalacja odgromowa – linie zasilające SN i nn, budynki przemysłowe, obiekty usługowo-biurowe i użyteczności publicznej z uwzględnieniem infrastruktury teletechnicznej
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP
– Wymagania dla ochrony odgromowej linii SN i nn oraz budynków przemysłowych,
biurowych i użyteczności publicznej
– Koordynacja instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej; przykłady doboru ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach o różnym charakterze w tym serwerowni
– Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP

4. Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków wielorodzinnych
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii
– Modernizacja instalacji elektrycznych
– Smart Building
– Odzysk ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
– PV w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
– Instrumenty finansowe dla wsparcia inwestycji poprawienia efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych

5. Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i urządzeń
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii
– Obowiązkowy audyt energetyczny dużych przedsiębiorstw, nowelizacja ustawy o efektywności
energetycznej, systemy zarządzania energią ISO 50001
– Obniżenie kosztów prowadzenia produkcji – automatyzacja procesów produkcyjnych,
robotyzacja produkcji
– Dobór i instalowanie nowoczesnych rozwiązań układów automatyki przemysłowej, w tym
przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych i w strefach zagrożonych
wybuchem
– Bezpieczeństwo maszyn i wymagania bezpieczeństwa dla układów sterowania
– Zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami
– Obniżenie kosztów stałych funkcjonowania budynków, magazynów i innej infrastruktury
– Przykłady działań poprawiających efektywność energetyczną w przemyśle
– Dezynfekcja pomieszczeń przemysłowych i magazynowych, kontrola dystansu, kontaktu,
zarządzanie przestrzenią, robotyzacja prac
– Nowe rozwiązania efektywności energetycznej w wybranych sektorach przemysłowych

6. Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków biurowych i komercyjnych oraz prawidłowe zabezpieczenie urządzeń w nich pracujących
Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii
– Rozwiązania nowoczesnej instalacji elektrycznej
– Wewnętrzna budowa i konfiguracją urządzeń działających w systemach automatyki
budynkowej o złożonej strukturze instalacji
– Zasilanie gwarantowane
– Efektywne ekranowanie elektromagnetyczne
– Monitoring i kontrola dostępu
– Cyberbezpieczeństwo
– Technologie aktywnej dezynfekcji powietrza i powierzchni w tym systemów HVAC

7. Warsztaty BIM dla projektantów i architektów

8. Co nowego w oświetleniu
-Nowe wymagania dla opraw i źródeł światła
– Weryfikacja parametrów źródeł i opraw zgodnie z nowymi wymaganiami i korzyści z niej
wynikające
– Weryfikacja parametrów zasilaczy do opraw LED zgodnie z nowymi wymaganiami, czy
i dlaczego jest to bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika?
– Najnowsze trendy w sterowaniu i konfiguracji zasilaczy w systemach LED
– Innowacyjne rozwiązania wraz z ich zastosowaniem do oświetlenia zewnętrznego
i wewnętrznego
– Oświetlenie do stref specjalnych i niebezpiecznych
– Oświetlenie ewakuacyjne – rozwiązania, wymagania i procedury weryfikacji
– Modernizacja oświetlenia – jak, kiedy, dlaczego?
– Inne, niż oszczędność energii cele modernizacji oświetlenia drogowego
– Nowe rozwiązania opraw ulicznych
– Co nowego w sterowaniu i zarządzaniu oświetleniem drogowym
– Czy opłaca się wykorzystywać zasoby OZE w oświetleniu drogowym? Przegląd najnowszych
rozwiązań, korzyści i ograniczenia
– Dlaczego warto wykonywać pomiary oświetlenia drogowego
– Zastosowanie nowych technologii do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych
– Wpływ światła na widzenie, aktywność i zdrowie dzieci – prawidłowe oświetlenie szkół i obiektów edukacyjnych,
– Lampy bakterio i wirusobójcze – wymagania, rozwiązania, zastosowanie

9. Nowoczesne rozwiązania do budowy i modernizacji sieci teleinformatycznych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych
– Instalacja okablowania strukturalnego do różnego rodzaju pomieszczeń i różnych
zastosowań
– Zawansowane rozwiązania np. do obiektów hotelowych
– Systemy telewizji przemysłowej CCTV
– Instalacje alarmowe i kontrola dostępu
– Telemedycyna
– Budowa zewnętrznych sieci szerokopasmowych
– Pomiary i testowanie sieci i urządzeń

10. Efektywność i bezpieczeństwo pracy instalacji fotowoltaicznych
– Dobór lokalizacji pod inwestycje OZE
– Dobór elementów i prawidłowe zabezpieczenie systemów fotowoltaicznych
– Konstrukcje wsporcze
– Skojarzone systemy ciepła i energii elektrycznej
– Panele fotowoltaiczne a bezpieczeństwo pożarowe budynków

11. Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych
– Zasady eksploatacji
– Sprawdzanie instalacji elektrycznych
– Wykonywanie kontroli odbiorczych i okresowych instalacji
– Sprawdzanie instalacji oświetleniowych
– Prace w pobliżu i na urządzeniach elektrycznych
– Prace pod napięciem
– Ochrona przed łukiem elektrycznym

12. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe
– Systemy alarmowe, SAP i DSO
– Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
– System detekcji gazów
– Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
– Kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz zagrożenia pożarowego
i wybuchowego
– Urządzenia i systemy przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

13. Zmiany w prawie budowlanym i w rozporządzeniach okołobudowlanych