Szkolenia i warsztaty

 

Targi Światło to nie tylko największe i najstarsze w Polsce branżowe targi oświetlenia, ale także nowoczesna platforma szkoleniowa dla specjalistów z różnych dziedzin. Podczas wydarzenia swoją wiedzę mogą poszerzyć architekci i projektanci, osoby wykonujące funkcje techniczne budownictwie, wyższej kadry dozoru technicznego, instalatorzy, przedstawiciele władz samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządy nieruchomości.

Poniżej prezentujemy tematykę szkoleń, towarzyszących Targom Światło 2021

 

1. Rozdzielnice nn
1.1 Rozdzielnice nn w świetle przepisów; odpowiedzialność projektanta, producenta i prefabrykanta
1.2 Programy do projektowania
1.3 Przykładowe projekty
2. Rozbudowa starych sieci elektrycznych wedle przepisów
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji elektrycznych
4. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem
5. Kompensacja mocy biernej, regulatory mocy biernej – kompensacja mocy biernej pojemnościowej w sieciach
6. Miejskie sieci elektroenergetyczne
7. Prowadzenie prac pod napięciem – linie sn i nn
8. Uziemienie stacji SN i WN
9. Zasilanie gwarantowane
9.1 Zasilanie awaryjne, agregaty prądotwórcze, układy SZR
9.2 UPSy
10. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa budynków i ich wyposażenia
10.1 Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
10.2 Budynki przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe z uwzględnieniem infrastruktury teletechnicznej np. serwerowni
10.3 Koordynacja instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej
10.4 Ochrona odgromowa sieci nn
11. OZE
11.1 Pozyskiwanie ciepła i prądu z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, geotermalna, hydrotermalna i aerotermalna)
11.2 Skojarzone systemy ciepła i energii elektrycznej
11.3 Dobór lokalizacji pod inwestycje OZE
11.4 Systemy OZE a efektywność energetyczna
11.5 Zmiany ustaw z zakresu efektywności energetycznej i OZE
11.6 Panele fotowoltaiczne a bezpieczeństwo pożarowe budynków
12. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji budynków
12.1 Instalacje OZE – sposoby wykorzystywania w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
12.2 Działania energooszczędne w budynkach mieszkalnych i wielozadaniowych
12.3 Systemy obsługi redukcji zużycia mediów
12.4 Case studies projektów oszczędnościowych
13. Obowiązkowy audyt dla dużych przedsiębiorstw w roku 2021 zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 roku
14. Audyt energetyczny połączony z warsztatem pomiarowym dla audytorów
15. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
16. Zdalne odczyty liczników mediów
17. Automatyka i systemy inteligentnego budynku
17.1 Automatyka domowa
17.2 Automatyka budynków użyteczności publicznej
17.3 Automatyka obiektów komercyjnych
17.4 Automatyka w obiektach przemysłowych
18. Badania instalacji elektrycznych
18.1 Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia
18.2 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364- 6:2008
18.3 Sprawdzanie instalacji odgromowych
18.4 Pomiar rezystancji uziemienia
18.5 Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych
18.6 Przykładowe przeprowadzenie przeglądu budynku (rocznego i 5-letniego)
19. Instalacje teletechniczne dla budynków mieszkalnych
19.1 Techniczne zastosowanie urządzeń do monitoringu
19.2 Interferencje 5G+LTE+przeniesione kanały DVDT w przestrzeniach zbiorowego odbioru TV
19.3 Zagadnienia budowlane, techniczne i instalacyjne dotyczące sieci 5G
20. Pomiary instalacji teletechnicznych
20.1 Pomiary ochronne w sieciach IT
20.2 Pomiary instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
21. Infrastruktura technologii 5G na terenie aglomeracji miejskiej
22. Cyberbezpieczeństwo
23. Oświetlenie terenów publicznych i obiektów użyteczności publicznej
24. Systemy sterowania oświetleniem publicznym
25. Iluminacja obiektów architektonicznych jako ważny element architektury miasta
26. Oświetlenie sklepów i obiektów komercyjnych
27. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
28. Innowacyjne rozwiązania w zakresie techniki świetlnej
29. Zastosowanie kamer termowizyjnych w przemyśle. Przykłady zastosowania kamer termowizyjnych
30. Wykorzystanie technologii przyszłości np. dronów, robotów etc.
31. Zmiany w ustawie prawo budowlane
32. Zmiany w rozporządzeniach okołobudowlanych