22 edycja Konkursu na
Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku oraz Konkursu na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku

 

Zadaniem Konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym, podniesieniu atrakcyjności turystycznej, jak również do dekoracji świątecznych oraz okolicznościowych miast i ich obiektów.

Do udziału w Konkursie zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane – wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem lub iluminacją. Zgłaszane mogą być inwestycje zarówno duże jak i małe, lokalne. Zgłaszać można oświetlenie dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe stanowiące o istocie rozwiązania architektonicznego czy też urbanistycznego.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2021r.

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym rozwiązaniom.

Patronat nad Konkursem sprawują: Izba Architektów RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Gmin Wiejskich RP

 

         

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub pisząc pod wskazany adres e-mail

tel.: 22/843-20-19,

e-mail: biuro@pzpo.pl